งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (ระดับมัธยมศึกษา)6 ธ.ค. 2561 พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ณ สนามช้างอารีนา
                   17.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณจัดงาน
                   17.30 น. ชมการแสดง จำนวน 3 ชุด
                   18.00 น. พิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์
                   20.30 น. เสร็จพิธี

ปฏิทินการจัดการแข่งขันฯ ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2561
30 พ.ย.-8 ธ.ค.2561 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน-ครู
26 พ.ย.-5 ธ.ค.2561 ประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ ณ สนามที่จัดการแข่งขัน
6-8 ธ.ค.2561 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
                      ของนักเรียน (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2561 ณ สนามจัดการแข่งขัน 15 สนาม 
                      และงานนิทรรศการ เวทีศักยภาพนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล (OBEC QA)
                      ณ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

5-10 ธ.ค.2561 ประเมินผลการจัดงาน
การจัดการแข่งขัน  OBEC Awards  รอการประชุมจาก สพฐ.
 
 
แจ้ง  เรื่องการแต่งกายในพิธิเปิด งานมหกรรมควาสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561

แต่งกายในชุดเสื้อโปโลสีเหลืองและเสื้อคลุมแจ๊กเก็ตงานมหกรรมฯ


คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๔๖๑
 
https://drive.google.com/file/d/1FSrrKIUjW3x8j8MsAz005xjxDl8sYB6J/view?usp=sharing

 
วันพฤหัสบดี ที่ 03 มกราคม 2562 เวลา 10:19 น.

คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่อไปนี้

  เชิญประชุมคณะกรรมการในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
  ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร

1.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย         ระดับชั้น    ม.1-ม.3
2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย         ระดับชั้น    ม.4-ม.6
3.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง        ระดับชั้น    ม.1-ม.3
4.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง        ระดับชั้น    ม.4-ม.6
5.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย        ระดับชั้น    ม.1-ม.3
6.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย        ระดับชั้น    ม.4-ม.6
7.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง        ระดับชั้น   ม.1-ม.3
8.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง        ระดับชั้น   ม.4-ม.6
9.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย                ระดับชั้น   ม.1-ม.3
10.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย              ระดับชั้น   ม.4-ม.6
11.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง             ระดับชั้น   ม.1-ม.3
12.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง             ระดับชั้น   ม.4-ม.6
13.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย    ระดับชั้น   ม.1-ม.3
14.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย    ระดับชั้น    ม.4-ม.6
15.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง   ระดับชั้น    ม.1-ม.3
16.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง   ระดับชั้น    ม.4-ม.6
17.การประกวดวงดนตรีสตริง                                    ระดับชั้น    ม.1-ม.3
18.การประกวดวงดนตรีสตริง                                    ระดับชั้น    ม.4-ม.6
หนังสือชิญประชุม
วันอังคาร ที่ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 12:09 น.

   


  yesภาษาไทย  สิริญญาปาร์ค ศักดิ์ชัย  เปี่ยมสุข                
 yesคณิตศาสตร์  
หลานป้าแดง  พีเคซีรีสอรืท  บ้านเยญญาภา  บ้านอยู่สบาย
 yesวิทยาศาสตร์  บ้านครูสุนทร  บ้านหนองเกาะน้อย  บ้านท่าม่วง  บ้านท่าเรือ  บ้านขาม
 yesสังคม  
The S Desing Hotel 1 อัลวาเรส  Ma Maison  เล็กๆอพาร์ทเม้น
 yesสุขศึกษา คอมฯกระสัง สวนปาล์มรีสอร์ท สุรินทร์
 yesทัศนศิลป์  บ้านหนองเครือ  เรือนใหม  บ้านต่าย
 yesนาฏศิลป์  วิมานดินรีสอร์ท   ตลาดไทรรีสอร์ท  bed box รีสอร์ท

 yesดนตรี  bric box                 
 yesการงานอาชีพ 
โฮมสเตย์บ้านท่าม่วง
yesคอมพิวเตอร์   
bric box      
 yesหุ่น
ยนต์  
สิริญญาปาร์ค ศักดิ์ชัย  เปี่ยมสุข  ติณณารีสอรืท
yesภาษาต่างประเทศ  พิมานอินท์  บุรินลักษณ์  โนนทอง           
yesกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
Chill D  รักษ์กาย  เบสเวสเทิร์น  มังกรหยกรีสอร์ท Ma Maison
yesศิลปวัฒนธรรมอีสาน     เล็กๆอพาร์ทเม้น  
yesเรียนรวม  
bric box  เล็กๆอพาร์ทเม้น  อัลวาเรส  Ma Maison   Chill D
yesนักบินน้อย สพฐ. (สพป.) เพชรลดา โฮมสเตย์ 
yesดนตรี สนามช้างอารีนา  bric box  Ma Maison
วันอังคาร ที่ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 00:25 น.
แจ้งการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
งาน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561" (สนามจัดการแข่งขันดำเนินการจัดประชุม)

คอมพิวเตอร์
ดนตรีไทย


กิจกรรมศิลปะ - ทัศนศิลป์  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

แจ้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทัศนศิลป์ประชุมพร้อมกันในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมช่อตะแบก  โรงเรียนพระครูพิทยาคม


หนังสือเชิญประชุม
กิจกรรมภาษาไทย และหุ่นยนต์  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหุ่นยนต์ 
ในวันที่  5 ธันวาคม  2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ (อาคาร 3) 

รงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
 
หนังสือเชิญประชุม
หุ่นยนต์
กิจกรรมการงานอาชีพ  โรงเรียนสตึก
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ในวันที่  30 พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตึก


รายชื่อคณะกรรมการ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

หนังสือเชิญประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนนางรอง
ภาษาต่างประเทศ
1) รายการ multi skill  ทั้งต้นและปลายให้เตรียมอุปกรณ์ตามรายการต่อไปนี้เข้าแข่งขันด้วย
              1.   ดินสอ   2. ยางลบ  3. ดินสอสี   4. ปากกา   5. กบเหลาดินสอ

2) รายการ speech ทั้งต้นและปลาย ให้เตรียมดินสอและยางลบเข้าแข่งขันเอง

หนังสือเชิญประชุม

 
ศิลปะ-นาฏศิลป์   โรงเรียนพุทไธสง
เชิญประชุมเลื่อนลำดับการแข่งขัน
 
วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:22 น.
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประชาสัมพันธ์
คณิตศาสตร์  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นักบินน้อย สพฐ.
คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกระสังพิทยาคม
โครงงานคอมพิวเตอร์ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสตึก
ศิลปะ- นาฏศิลป์  โรงเรียนพุทไธสง  
         
แจ้งส่งเอกสาร สังคมศึกษา ฯ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
การส่งเอกสารกลุ่มสาระฯสังคมฯ

1. เพลงคุณธรรม ส่งเอกสารวันแข่ง  จำนวน 5 ชุด
2. โครงงานฯ ส่งเอกสารวันแข่ง จำนวน 5 ชุด
3. ภาพยนตร์สั้น ส่งภายใน  30 พ.ย. 61 
1) รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน5 ชุด
2) DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 5 แผ่น
3) บทภาพยนตร์จำนวน 5 เล่ม  
ผู้ส่ง ภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1  ชุดในวันนำเสนอผลงาน
4.  ละครคุณธรรม ส่งเอกสารวันแข่ง 5 ชุด
5. ละครประวัติศาสตร์ ส่งดอกสารวันแข่ง 5 ชุด
6.  เล่านิทานฯ ส่งเอกสารวันแข่ง 5  ชุด ค่ะ

ให้ส่งเป็นหนังสือราชการ มาที่ นายมานัส  เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 199 หมู่ 1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2561  โดยให้ยึดวันประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก

ส่วนรายการที่ไม่ได้เขียนคือไม่มีเอกสารที่ต้องส่งค่ะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม   
แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการสภานักเรียนและกิจกรรม (YC : Youth Counselor)
 

1)  กิจกรรมสภานักเรียนส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม
สามารถจัดส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
มาที่  นางสาววรัญพร  สุรทิพย์  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  363  ม. 6  ต.คูเมือง   
อ. คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 31190  (โทร  088 – 582 – 9526)  
2) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 
ส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม  สามารถจัดส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
มาที่ นางขจร  ไพรแสงอรุณ  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  363  ม. 6  ต.คูเมือง  อ. คูเมือง 
จ.บุรีรัมย์ 31190   (โทร  086 – 244 – 0419) 
วงเล็บมุมซองว่า  “ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น  ม.1-3 หรือ  ม.4–6”
3)  เอกสารส่งไม่เกินวันที่ 22  พฤศจิกายน  2561 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์
4) การตัดสินของคณะกรรมการยึดตามเกณฑ์การตัดสินระดับชาติ


 
วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:03 น.
1. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  แผนผังสนามแข่ง
2. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   แผนผังสนามแข่ง
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์   แผนผังสนามแข่ง
4. โรงเรียนนางรองพิทยาคม      แผนผังสนามแข่ง
5. โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม      แผนผังสนามแข่ง
6. โรงเรียนกระสังพิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
7. โรงเรียนพระครูพิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
8. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
9. สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม          แผนผังสนามแข่ง
10. โรงเรียนภัทรบพิตร             แผนผังสนามแข่ง
11. โรงเรียนพุทไธสง               แผนผังสนามแข่ง
12. โรงเรียนนางรอง                 แผนผังสนามแข่ง
13. โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม       แผนผังสนามแข่ง
14. โรงเรียนสตึก                     แผนผังสนามแข่ง
15. โรงเรียนลำปลายมาศ          แผนผังสนามแข่ง
วันอาทิตย์ ที่ 07 ตุลาคม 2561 เวลา 22:49 น.
ลำดับการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ลำดับการแข่งขันฯ สพม.

ประสานงาน  สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


QR  Code สำหรับ Admin
ประสานงานฯ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09:50 น.
กรรมการตัดสิน นักบินน้อย สพฐ. (ระดับประถมศึกษา)

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 1,050
จำนวนทีม 11,731
จำนวนนักเรียน 39,858
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 20,885
จำนวนกรรมการ 1,192
ครู+นักเรียน 60,743
ครู+นักเรียน+กรรมการ 61,935
ประกาศผลแล้ว 243/243 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 22
สัปดาห์นี้ 111
สัปดาห์ที่แล้ว 164
เดือนนี้ 27
เดือนที่แล้ว 248
ปีนี้ 10,880
ทั้งหมด 2,045,005