งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขันฯ ระดับภาคอีสาน ปีการศึกษา 2561
23 พ.ย.2561           
ทุกเขตพื้นที่โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค/ชาติ 
23-25 พ.ย.2561         
เปิดระบบแก้ไข ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครู
27 พ.ย.2561   
อนุมัติการแก้ไขข้อมูล
28-29 พ.ย.2561   
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน-ครู
3-5 ธ.ค.2561       
ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
6-8 ธ.ค.2561     
จัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมถนนคนเรียน

5-10 ธ.ค.2561     
ประเมินผลการจัดงาน
13-14 ม.ค. 2561
ดำเนินการจัดการแข่งขัน  OBEC Awards
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประชาสัมพันธ์
คณิตศาสตร์  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นักบินน้อย สพฐ.
คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกระสังพิทยาคม
โครงงานคอมพิวเตอร์ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสตึก
สังคมศึกษา ฯ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
การส่งเอกสารกลุ่มสาระฯสังคมฯ

1. เพลงคุณธรรม ส่งเอกสารวันแข่ง  จำนวน 5 ชุด
2. โครงงานฯ ส่งเอกสารวันแข่ง จำนวน 5 ชุด
3. ภาพยนตร์สั้น ส่งภายใน  30 พ.ย. 61 
1) รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน5 ชุด
2) DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 5 แผ่น
3) บทภาพยนตร์จำนวน 5 เล่ม  
ผู้ส่ง ภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1  ชุดในวันนำเสนอผลงาน
4.  ละครคุณธรรม ส่งเอกสารวันแข่ง 5 ชุด
5. ละครประวัติศาสตร์ ส่งดอกสารวันแข่ง 5 ชุด
6.  เล่านิทานฯ ส่งเอกสารวันแข่ง 5  ชุด ค่ะ

ให้ส่งเป็นหนังสือราชการ มาที่ นายมานัส  เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 199 หมู่ 1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2561  โดยให้ยึดวันประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก

ส่วนรายการที่ไม่ได้เขียนคือไม่มีเอกสารที่ต้องส่งค่ะ

ศิลปะ - นาฏศิลป์  โรงเรียนพุทไธสง
นายชาญ สิ่วไธสง  โรงเรียนพุทไธสง 
เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 31120  โทร.0918295947
ภายในวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โดยให้ยึดวันประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม   
แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการสภานักเรียนและกิจกรรม (YC : Youth Counselor)
 

1)  กิจกรรมสภานักเรียนส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม
สามารถจัดส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
มาที่  นางสาววรัญพร  สุรทิพย์  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  363  ม. 6  ต.คูเมือง   
อ. คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 31190  (โทร  088 – 582 – 9526)  
2) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 
ส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม  สามารถจัดส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
มาที่ นางขจร  ไพรแสงอรุณ  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  363  ม. 6  ต.คูเมือง  อ. คูเมือง 
จ.บุรีรัมย์ 31190   (โทร  086 – 244 – 0419) 
วงเล็บมุมซองว่า  “ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น  ม.1-3 หรือ  ม.4–6”
3)  เอกสารส่งไม่เกินวันที่ 22  พฤศจิกายน  2561 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์
4) การตัดสินของคณะกรรมการยึดตามเกณฑ์การตัดสินระดับชาติ


 
วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:03 น.
1. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  แผนผังสนามแข่ง
2. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   แผนผังสนามแข่ง
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์   แผนผังสนามแข่ง
4. โรงเรียนนางรองพิทยาคม      แผนผังสนามแข่ง
5. โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม      แผนผังสนามแข่ง 2
6. โรงเรียนกระสังพิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
7. โรงเรียนพระครูพิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
8. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
9. สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม          แผนผังสนามแข่ง
10. โรงเรียนภัทรบพิตร             แผนผังสนามแข่ง
11. โรงเรียนพุทไธสง               แผนผังสนามแข่ง
12. โรงเรียนนางรอง                 แผนผังสนามแข่ง
13. โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม       แผนผังสนามแข่ง
14. โรงเรียนสตึก                     แผนผังสนามแข่ง
15. โรงเรียนลำปลายมาศ          แผนผังสนามแข่ง
วันอาทิตย์ ที่ 07 ตุลาคม 2561 เวลา 22:49 น.
QR  Code สำหรับ Admin
ประสานงานฯ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09:50 น.
 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
งาน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561"
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 15:19 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 0
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8,643
เมื่อวาน 6,536
สัปดาห์นี้ 24,498
สัปดาห์ที่แล้ว 45,420
เดือนนี้ 130,394
เดือนที่แล้ว 154,097
ปีนี้ 306,493
ทั้งหมด 306,493