งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขันฯ ระดับภาคอีสาน ปีการศึกษา 2561
23 พ.ย.2561           
ทุกเขตพื้นที่โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค/ชาติ 
23-25 พ.ย.2561         
เปิดระบบแก้ไข ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครู
27 พ.ย.2561   
อนุมัติการแก้ไขข้อมูล
28-29 พ.ย.2561   
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน-ครู
3-5 ธ.ค.2561       
ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
6-8 ธ.ค.2561     
จัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมถนนคนเรียน

5-10 ธ.ค.2561     
ประเมินผลการจัดงาน
13-14 ม.ค. 2561
ดำเนินการจัดการแข่งขัน  OBEC Awards
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการสภานักเรียนและกิจกรรม (YC : Youth Counselor)
 

1)  กิจกรรมสภานักเรียนส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม
สามารถจัดส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
มาที่  นางสาววรัญพร  สุรทิพย์  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  363  ม. 6  ต.คูเมือง   
อ. คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 31190  (โทร  088 – 582 – 9526)  
2) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 
ส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม  สามารถจัดส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
มาที่ นางขจร  ไพรแสงอรุณ  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  363  ม. 6  ต.คูเมือง  อ. คูเมือง 
จ.บุรีรัมย์ 31190   (โทร  086 – 244 – 0419) 
วงเล็บมุมซองว่า  “ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น  ม.1-3 หรือ  ม.4–6”
3)  เอกสารส่งไม่เกินวันที่ 22  พฤศจิกายน  2561 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์
4) การตัดสินของคณะกรรมการยึดตามเกณฑ์การตัดสินระดับชาติ

 
วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:03 น.
1. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  แผนผังสนามแข่ง
2. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   แผนผังสนามแข่ง
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์   แผนผังสนามแข่ง
4. โรงเรียนนางรองพิทยาคม      แผนผังสนามแข่ง
5. โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม      แผนผังสนามแข่ง 2
6. โรงเรียนกระสังพิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
7. โรงเรียนพระครูพิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
8. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
9. สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม          แผนผังสนามแข่ง
10. โรงเรียนภัทรบพิตร             แผนผังสนามแข่ง
11. โรงเรียนพุทไธสง               แผนผังสนามแข่ง
12. โรงเรียนนางรอง                 แผนผังสนามแข่ง
13. โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม       แผนผังสนามแข่ง
14. โรงเรียนสตึก                     แผนผังสนามแข่ง
15. โรงเรียนลำปลายมาศ          แผนผังสนามแข่ง
วันอาทิตย์ ที่ 07 ตุลาคม 2561 เวลา 22:49 น.
QR  Code สำหรับ Admin
ประสานงานฯ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09:50 น.
 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
งาน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561"
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 15:19 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 0
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 249
เมื่อวาน 6,536
สัปดาห์นี้ 16,104
สัปดาห์ที่แล้ว 45,420
เดือนนี้ 122,000
เดือนที่แล้ว 154,097
ปีนี้ 298,099
ทั้งหมด 298,099