สนามจัดการแข่งขันฯ จังหวัดบุรีรัมย์
1. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  แผนผังสนามแข่ง
2. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   แผนผังสนามแข่ง
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์   แผนผังสนามแข่ง
4. โรงเรียนนางรองพิทยาคม      แผนผังสนามแข่ง
5. โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม      แผนผังสนามแข่ง
6. โรงเรียนกระสังพิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
7. โรงเรียนพระครูพิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
8. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม        แผนผังสนามแข่ง
9. สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม          แผนผังสนามแข่ง
10. โรงเรียนภัทรบพิตร             แผนผังสนามแข่ง
11. โรงเรียนพุทไธสง               แผนผังสนามแข่ง
12. โรงเรียนนางรอง                 แผนผังสนามแข่ง
13. โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม       แผนผังสนามแข่ง
14. โรงเรียนสตึก                     แผนผังสนามแข่ง
15. โรงเรียนลำปลายมาศ          แผนผังสนามแข่ง
วันอาทิตย์ ที่ 07 ตุลาคม 2561 เวลา 22:49 น.