ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 4
5 หนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 4
6 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 6
7 ถนนหักพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 7
8 บ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 8
9 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 8
10 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 10
11 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 10
12 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 12
13 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 13
14 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 14
15 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 15
16 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 16
17 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63 ทองแดง 17
18 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 18
19 แร่วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 18
20 ประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 20
21 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 20
22 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 20
23 ช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 23


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง 4
5 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 5
6 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 6
7 อุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 6
8 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 8
9 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 9
10 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 10
11 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 11
12 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 12
13 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 13
14 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 14
15 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 14
16 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 14
17 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 17
18 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 17
19 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 17
20 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 20
21 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 30 เข้าร่วม 21
22 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 30 เข้าร่วม 21
23 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 30 เข้าร่วม 21
24 รุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 30 เข้าร่วม 21
25 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 30 เข้าร่วม 21
26 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30 เข้าร่วม 21
27 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 30 เข้าร่วม 21
28 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 25 เข้าร่วม 28
29 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 20 เข้าร่วม 29
30 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 20 เข้าร่วม 29
31 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 20 เข้าร่วม 29
32 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 20 เข้าร่วม 29
33 ทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 20 เข้าร่วม 29
34 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 20 เข้าร่วม 29
35 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 20 เข้าร่วม 29
36 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 20 เข้าร่วม 29
37 พนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 20 เข้าร่วม 29
38 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 20 เข้าร่วม 29
39 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 20 เข้าร่วม 29
40 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 20 เข้าร่วม 29
41 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 20 เข้าร่วม 29
42 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 20 เข้าร่วม 29
43 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 20 เข้าร่วม 29
44 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 20 เข้าร่วม 29
45 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 20 เข้าร่วม 29
46 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 20 เข้าร่วม 29
47 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 20 เข้าร่วม 29
48 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 20 เข้าร่วม 29
49 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 20 เข้าร่วม 29
50 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 20 เข้าร่วม 29
51 สตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 20 เข้าร่วม 29
52 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 20 เข้าร่วม 29
53 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 20 เข้าร่วม 29
54 หัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 20 เข้าร่วม 29
55 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 20 เข้าร่วม 29
56 เซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 20 เข้าร่วม 29
57 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 20 เข้าร่วม 29
58 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 20 เข้าร่วม 29
59 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 20 เข้าร่วม 29


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 635
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 4
5 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 4
6 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 4
7 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 4
8 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 4
9 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 4
10 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 4
11 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 4
12 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 4
13 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 4
14 อ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 4
15 เชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 4
16 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 4
17 เต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 4
18 กุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 18
19 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 18
20 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 18
21 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 18
22 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 18
23 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 18
24 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 18
25 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 18
26 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 18
27 หนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 18
28 โพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 18
29 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 29
30 ตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 29
31 นาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 29
32 นาส่วงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 29
33 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 29
34 บึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 29
35 ผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 29
36 พยุห์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 29
37 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 29
38 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 29
39 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 29
40 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 29
41 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 29
42 วารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 29
43 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 29
44 อุดรพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 29
45 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 29
46 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 29
47 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 29
48 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 29
49 กุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 49
50 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 49
51 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 49
52 จิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 49
53 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 49
54 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 49
55 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 49
56 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 49
57 ปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 49
58 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 49
59 สะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 49
60 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 49
61 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 49


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 053
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 4
5 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 4
6 บัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 4
7 ประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 4
8 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 4
9 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 4
10 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 4
11 คำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 11
12 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 12
13 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 12
14 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 14
15 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 14
16 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 14
17 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 14
18 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 14
19 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 14
20 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 14
21 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 21
22 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79 เงิน 21
23 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 21
24 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 21
25 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 21
26 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 26
27 กมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77 เงิน 27
28 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 27
29 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 27
30 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน 30
31 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 30
32 แคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 30
33 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 33
34 ปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 33
35 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 33
36 สามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 36
37 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 37
38 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 37
39 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 69 ทองแดง 39
40 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 39
41 สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 69 ทองแดง 39
42 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 42
43 ค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 43
44 จตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 43
45 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 43
46 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 43
47 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 43
48 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 43
49 หนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 43
50 เชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 43
51 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 51
52 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 51
53 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 51
54 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 51
55 นาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 55
56 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 55
57 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 55
58 พรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 55
59 ห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 55
60 เสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 55
61 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 55


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง 4
5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง 4
6 อนุบาลสุวรรณเทน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95 ทอง 4
7 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง 7
8 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง 7
9 เขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง 7
10 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 10
11 ลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง 10
12 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 12
13 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 12
14 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 14
15 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 14
16 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 16
17 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 16
18 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 18
19 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 18
20 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 20
21 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 20
22 แนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 22
23 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 23
24 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 23
25 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 23
26 สตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 26
27 สามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 27
28 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 28
29 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 29
30 หนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 29
31 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 31
32 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 31
33 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 33
34 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 33
35 สกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79 เงิน 35
36 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 35
37 ชุมชนบ้านบุเปือย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 37
38 เสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 37
39 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 39
40 อมรศิลป์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 40
41 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 41
42 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 41
43 พิชญวิทย์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 43
44 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 44
45 ทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 44
46 กมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 46
47 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72 เงิน 46
48 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 48
49 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 48
50 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 48
51 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 48
52 เซนต์เอเมลี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 48
53 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 53
54 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 53
55 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 53
56 ท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 56
57 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 57
58 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 58


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 4
5 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 5
6 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 6
7 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 7
8 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 7
9 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 9
10 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 9
11 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 11
12 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 12
13 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 13
14 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 14
15 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 15
16 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 15
17 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 17
18 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 17
19 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 19
20 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 20
21 พนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 20
22 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 20
23 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 23
24 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 24
25 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 25


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 4
5 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 4
6 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 6
7 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 6
8 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 6
9 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 9
10 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 9
11 นางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 11
12 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 11
13 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 11
14 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 11
15 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 11
16 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 16
17 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 16
18 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 16
19 บ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 16
20 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 16
21 ร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 16
22 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 22
23 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 23
24 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 23


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 120
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 4
5 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 4
6 ขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 6
7 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 7
8 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 7
9 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 9
10 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 10
11 ทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 11
12 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 12
13 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 12
14 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 14
15 ร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74 เงิน 14
16 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 16
17 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 16
18 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72 เงิน 18
19 สูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 19
20 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 20
21 ธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 20
22 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 20
23 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 20
24 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 24
25 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 24
26 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 26
27 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 27


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 798
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.20 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.05 ทอง 4
5 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.80 ทอง 5
6 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.33 ทอง 6
7 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.25 ทอง 7
8 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.80 ทอง 8
9 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.30 ทอง 9
10 อมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 10
11 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.95 ทอง 11
12 ชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.85 ทอง 12
13 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.65 ทอง 13
14 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.25 ทอง 14
15 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.80 ทอง 15
16 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.75 ทอง 16
17 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.65 ทอง 17
18 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.30 ทอง 18
19 พนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.29 ทอง 19
20 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.27 ทอง 20
21 นครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.26 ทอง 21
22 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.25 ทอง 22
23 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.24 ทอง 23
24 เขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.23 ทอง 24
25 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.22 ทอง 25
26 เขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.18 ทอง 26
27 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.10 ทอง 27
28 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.08 ทอง 28
29 ขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.06 ทอง 29
30 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.05 ทอง 30
31 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.03 ทอง 31
32 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.01 ทอง 32
33 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 33
34 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.85 เงิน 34
35 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.05 เงิน 35
36 ห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 36
37 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.95 เงิน 37
38 ไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.90 เงิน 38
39 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72.75 เงิน 39
40 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.15 เงิน 40
41 รมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 41
42 เกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.95 เงิน 42
43 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71.25 เงิน 43
44 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.40 เงิน 44
45 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.20 เงิน 45
46 ราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.10 เงิน 46
47 วารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.08 เงิน 47
48 นิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 48
49 นาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -
50 วรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 713
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97.33 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง 5
6 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.66 ทอง 6
7 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.66 ทอง 6
8 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.33 ทอง 8
9 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 9
10 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง 9
11 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.66 ทอง 11
12 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.33 ทอง 12
13 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.33 ทอง 12
14 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 14
15 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 14
16 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.66 ทอง 16
17 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.33 ทอง 17
18 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.33 ทอง 17
19 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.66 ทอง 19
20 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.66 ทอง 19
21 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.33 ทอง 21
22 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.66 ทอง 22
23 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.33 ทอง 23
24 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.33 ทอง 23
25 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 25
26 วิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.66 ทอง 26
27 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.66 ทอง 26
28 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.33 ทอง 28
29 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.33 ทอง 29
30 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.33 ทอง 29
31 หัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.33 ทอง 29
32 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.66 ทอง 32
33 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.66 ทอง 32
34 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.66 ทอง 32
35 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.66 ทอง 32
36 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.33 ทอง 36
37 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 37
38 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 37
39 หนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 37
40 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.33 ทอง 40
41 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.33 ทอง 40
42 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.66 ทอง 42
43 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.66 ทอง 43
44 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.66 ทอง 43
45 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.66 ทอง 43
46 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.66 ทอง 46
47 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.33 ทอง 47
48 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.66 ทอง 48
49 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.33 ทอง 49
50 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 50
51 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.33 ทอง 51
52 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 52
53 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.66 เงิน 53
54 ห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.33 เงิน 54
55 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 55
56 ร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79 เงิน 55
57 ตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 57


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 701
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 5
6 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.67 ทอง 6
7 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.66 ทอง 7
8 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.01 ทอง 8
9 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.66 ทอง 9
10 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.66 ทอง 9
11 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.34 ทอง 11
12 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.33 ทอง 12
13 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 13
14 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 13
15 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.67 ทอง 15
16 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.67 ทอง 15
17 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.33 ทอง 17
18 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.33 ทอง 17
19 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 19
20 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.99 ทอง 20
21 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.67 ทอง 21
22 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.33 ทอง 22
23 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.99 ทอง 23
24 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.67 ทอง 24
25 บัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.67 ทอง 24
26 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.33 ทอง 26
27 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.33 ทอง 26
28 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.33 ทอง 26
29 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 29
30 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 29
31 คำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.99 ทอง 31
32 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.67 ทอง 32
33 เชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.33 ทอง 33
34 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 34
35 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.67 ทอง 35
36 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.67 ทอง 35
37 สว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.66 ทอง 37
38 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.38 ทอง 38
39 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.34 ทอง 39
40 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 40
41 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 40
42 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 40
43 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 43
44 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.99 ทอง 44
45 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.99 ทอง 44
46 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.34 ทอง 46
47 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.34 ทอง 46
48 กุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.01 ทอง 48
49 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 49
50 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.67 เงิน 50
51 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.66 เงิน 51
52 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.34 เงิน 52
53 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.67 เงิน 53
54 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.67 เงิน 53
55 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.33 เงิน 55
56 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 56
57 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72.99 เงิน 57
58 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72.67 เงิน 58
59 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.33 เงิน 59
60 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 60


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 700
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 5
6 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 5
7 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 5
8 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 8
9 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 8
10 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 8
11 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 8
12 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 12
13 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 13
14 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 13
15 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 15
16 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 16
17 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 16
18 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 18
19 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 18
20 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 18
21 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 21
22 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77 เงิน 22
23 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 23
24 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 23
25 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 25
26 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 25
27 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 25
28 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 28
29 วังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 28
30 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 30
31 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 31
32 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 32
33 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69 ทองแดง 33
34 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 33
35 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 69 ทองแดง 33
36 ปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 36
37 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 37
38 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 37
39 วังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 39
40 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63 ทองแดง 39
41 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 39
42 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 42
43 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 43
44 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 43
45 ป่าติ้ววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 43
46 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 43
47 ราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 43
48 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 43
49 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 43
50 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 43
51 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 43
52 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 43
53 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 040
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 4
5 พระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 5
6 ร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 5
7 ทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 7
8 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 7
9 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 7
10 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 7
11 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 11
12 เขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 11
13 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 11
14 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 14
15 สิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 14
16 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 16
17 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 17
18 แนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 17
19 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 19
20 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 19
21 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 21
22 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 21
23 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 23
24 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 24
25 ครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 24
26 วัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 24
27 สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 24
28 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 28
29 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 28
30 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 30
31 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 30
32 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 30
33 เชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน 30
34 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 34
35 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 35
36 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 35
37 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 35
38 กุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 69 ทองแดง 38
39 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง 38
40 กนกศิลป์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 40
41 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 40
42 หนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 40
43 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 43
44 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 44
45 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 44
46 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 46
47 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 47
48 สำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 47
49 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 49
50 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 49
51 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 63 ทองแดง 49
52 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 49
53 ทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 53
54 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 53
55 หนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 53
56 ท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 61 ทองแดง 56
57 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 56
58 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 56
59 เชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61 ทองแดง 56


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 299
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.80 ทอง 4
5 เทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 5
6 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.40 ทอง 6
7 โคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.20 ทอง 7
8 ชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 8
9 นากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 8
10 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 10
11 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 11
12 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.60 ทอง 11
13 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.20 ทอง 13
14 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.20 ทอง 13
15 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.20 ทอง 13
16 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.80 ทอง 16
17 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 17
18 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.20 ทอง 18
19 วรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.20 ทอง 18
20 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.20 ทอง 18
21 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.20 ทอง 18
22 กุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 22
23 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 22
24 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 22
25 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 22
26 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 22
27 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.80 เงิน 27
28 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.80 เงิน 27
29 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.60 เงิน 29
30 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.60 เงิน 29
31 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.40 เงิน 31
32 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.20 เงิน 32
33 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 33
34 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.60 เงิน 34
35 อ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.60 เงิน 34
36 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.60 เงิน 34
37 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.20 เงิน 37
38 ลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.60 เงิน 38
39 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.60 เงิน 38
40 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.60 เงิน 38
41 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.40 เงิน 41
42 พล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.40 เงิน 41
43 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.20 เงิน 43
44 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.60 เงิน 44
45 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.80 เงิน 45
46 กุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.40 เงิน 46
47 ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.20 เงิน 47
48 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.60 เงิน 48
49 กาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.40 เงิน 49
50 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 50
51 ทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.40 เงิน 51
52 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.20 เงิน 52
53 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69.20 ทองแดง 53
54 ท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.60 ทองแดง 54
55 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.80 ทองแดง 55
56 เมืองกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 67.20 ทองแดง 56
57 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 57
58 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 58
59 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65.80 ทองแดง 59


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 296
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.50 ทอง 4
5 เพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 5
6 เมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.65 ทอง 6
7 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.20 ทอง 7
8 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 8
9 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.70 ทอง 9
10 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.40 ทอง 10
11 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 11
12 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 11
13 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.90 ทอง 13
14 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.80 ทอง 14
15 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.50 ทอง 15
16 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 16
17 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.90 ทอง 17
18 บ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.80 ทอง 18
19 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.30 ทอง 19
20 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.30 ทอง 19
21 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.90 ทอง 21
22 ลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 22
23 หนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.60 ทอง 23
24 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.20 ทอง 24
25 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.10 ทอง 25
26 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 26
27 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.80 ทอง 27
28 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 28
29 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.40 ทอง 29
30 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.20 ทอง 30
31 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.20 ทอง 30
32 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.90 ทอง 32
33 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.70 ทอง 33
34 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.60 ทอง 34
35 กมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.30 ทอง 35
36 คำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.20 ทอง 36
37 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.80 เงิน 37
38 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.60 เงิน 38
39 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.60 เงิน 38
40 หนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.60 เงิน 38
41 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.55 เงิน 41
42 บึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.20 เงิน 42
43 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79.20 เงิน 42
44 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 44
45 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.80 เงิน 45
46 วังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.20 เงิน 46
47 ห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 47
48 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.80 เงิน 48
49 วังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.70 เงิน 49
50 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.65 เงิน 50
51 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.60 เงิน 51
52 นาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.10 เงิน 52
53 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.90 เงิน 53
54 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76.70 เงิน 54
55 ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.60 เงิน 55
56 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.40 เงิน 56
57 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.30 เงิน 57
58 เหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.50 เงิน 58
59 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.20 เงิน 59
60 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71.10 เงิน 60
61 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.80 ทองแดง 61


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 298
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 4
5 คำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 5
6 ศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 5
7 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 7
8 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 8
9 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 8
10 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 10
11 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 11
12 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 11
13 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 11
14 เกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 11
15 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 11
16 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 11
17 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 11
18 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 18
19 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 18
20 บุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 18
21 พนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 18
22 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 18
23 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 23
24 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 23
25 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 25
26 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 25
27 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 25
28 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 25
29 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 29
30 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 29
31 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 29
32 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 29
33 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 29
34 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 34
35 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 34
36 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 34
37 บ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 37
38 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 37
39 สะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 37
40 ห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74 เงิน 37
41 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 37
42 โนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 42
43 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 43
44 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 43
45 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72 เงิน 43
46 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 43
47 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 43
48 ศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 43
49 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 49
50 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71 เงิน 49
51 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 51
52 ธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 51
53 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 51
54 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 54
55 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 54
56 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 54
57 วรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 54
58 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 54
59 สันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 54
60 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 54


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 297
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.30 ทอง 4
5 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.80 ทอง 5
6 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.50 ทอง 6
7 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.20 ทอง 7
8 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.50 ทอง 8
9 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 9
10 หนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.70 ทอง 10
11 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.50 ทอง 11
12 เมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.30 ทอง 12
13 กุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.80 ทอง 13
14 เพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.50 ทอง 14
15 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.80 ทอง 15
16 คำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.60 ทอง 16
17 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.50 ทอง 17
18 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.30 ทอง 18
19 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 19
20 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 19
21 พิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.90 ทอง 21
22 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.90 ทอง 21
23 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.70 ทอง 23
24 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.30 เงิน 24
25 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 25
26 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 25
27 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.90 เงิน 27
28 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.80 เงิน 28
29 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78.70 เงิน 29
30 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 30
31 พระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.60 เงิน 31
32 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.50 เงิน 32
33 เสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.50 เงิน 32
34 นครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.30 เงิน 34
35 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 35
36 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.30 เงิน 36
37 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.90 เงิน 37
38 บัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.50 เงิน 38
39 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.50 เงิน 38
40 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.50 เงิน 38
41 เชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.40 เงิน 41
42 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.20 เงิน 42
43 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.50 เงิน 43
44 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.40 เงิน 44
45 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.30 เงิน 45
46 สกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71.30 เงิน 46
47 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 47
48 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70.90 เงิน 48
49 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.60 เงิน 49
50 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70.60 เงิน 49
51 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.60 เงิน 49
52 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.40 เงิน 52
53 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.80 ทองแดง 53
54 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68.60 ทองแดง 54
55 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.60 ทองแดง 54
56 ห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 56
57 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.20 ทองแดง 57
58 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66.60 ทองแดง 58
59 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.90 ทองแดง 59
60 เหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65.30 ทองแดง 60
61 ปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.90 ทองแดง 61


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 306
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 4
5 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 4
6 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 6
7 นางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 6
8 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 6
9 เทพนุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 6
10 นครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 10
11 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 10
12 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 10
13 แคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 10
14 บัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 14
15 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 14
16 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 14
17 คึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 17
18 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 17
19 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 19
20 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 20
21 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 20
22 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 22
23 หนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 22
24 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 22
25 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 22
26 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 661
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.25 ทอง 4
5 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 5
6 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.75 ทอง 6
7 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.50 ทอง 7
8 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.25 ทอง 8
9 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.25 ทอง 8
10 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 10
11 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 10
12 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 10
13 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.75 ทอง 13
14 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.75 ทอง 13
15 คูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.50 ทอง 15
16 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.50 ทอง 15
17 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.50 ทอง 15
18 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.50 ทอง 15
19 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.25 ทอง 19
20 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.25 ทอง 19
21 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 21
22 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.75 ทอง 22
23 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.75 ทอง 22
24 เขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.75 ทอง 22
25 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.75 ทอง 22
26 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.25 ทอง 26
27 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 27
28 วังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 27
29 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 27
30 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.75 ทอง 30
31 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.75 ทอง 30
32 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 32
33 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 32
34 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 32
35 ภูหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 32
36 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 32
37 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 32
38 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.75 ทอง 38
39 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.75 ทอง 38
40 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.75 ทอง 38
41 เอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.75 ทอง 38
42 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.75 ทอง 38
43 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.25 ทอง 43
44 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 44
45 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.50 ทอง 45
46 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.50 ทอง 45
47 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.50 ทอง 45
48 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.50 ทอง 45
49 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.25 ทอง 49
50 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.25 ทอง 49
51 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 51
52 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 51
53 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 51
54 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.50 ทอง 54
55 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.25 ทอง 55
56 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.25 ทอง 55
57 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.25 ทอง 55
58 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 58
59 ท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.50 ทอง 59
60 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 60
61 เปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.75 ทอง 61


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 726
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง ชนะเลิศ
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 4
5 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 5
6 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 5
7 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.50 ทองแดง 7
8 สีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.50 ทองแดง 7
9 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 9
10 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 10
11 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 11
12 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 58.50 เข้าร่วม 12
13 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.50 เข้าร่วม 13
14 ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 57.50 เข้าร่วม 13
15 หัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 57.50 เข้าร่วม 13
16 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 57.50 เข้าร่วม 13
17 ร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 56.50 เข้าร่วม 17
18 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 54 เข้าร่วม 18
19 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 54 เข้าร่วม 18
20 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 53.50 เข้าร่วม 20
21 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 53 เข้าร่วม 21
22 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 52 เข้าร่วม 22
23 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 52 เข้าร่วม 22
24 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 24
25 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 50 เข้าร่วม 24
26 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 49.50 เข้าร่วม 26
27 น้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 49.50 เข้าร่วม 26
28 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 49 เข้าร่วม 28
29 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 49 เข้าร่วม 28
30 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48.50 เข้าร่วม 30
31 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 48.50 เข้าร่วม 30
32 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 48.50 เข้าร่วม 30
33 เดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 47 เข้าร่วม 33
34 บ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 46 เข้าร่วม 34
35 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 45.50 เข้าร่วม 35
36 ตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 43.50 เข้าร่วม 36
37 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 43.50 เข้าร่วม 36
38 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 42.50 เข้าร่วม 38
39 ทมนางามวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 42 เข้าร่วม 39
40 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 42 เข้าร่วม 39
41 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 41.50 เข้าร่วม 41
42 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 41 เข้าร่วม 42
43 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 40.50 เข้าร่วม 43
44 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 40.50 เข้าร่วม 43
45 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 39.50 เข้าร่วม 45
46 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 38 เข้าร่วม 46
47 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 38 เข้าร่วม 46
48 ภูริทัตต์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 38 เข้าร่วม 46
49 สันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 38 เข้าร่วม 46
50 ภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม 50
51 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 35 เข้าร่วม 50
52 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 33 เข้าร่วม 52
53 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 33 เข้าร่วม 52
54 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 32 เข้าร่วม 54
55 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 31 เข้าร่วม 55
56 ศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 19 เข้าร่วม 56


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 717
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.30 ทอง 4
5 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 5
6 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.60 ทอง 6
7 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 7
8 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.30 ทอง 8
9 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 9
10 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.30 ทอง 10
11 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 11
12 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.30 ทอง 12
13 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.30 ทอง 13
14 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.30 ทอง 13
15 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.60 ทอง 15
16 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.30 ทอง 16
17 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.30 ทอง 17
18 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.30 ทอง 17
19 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 19
20 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.30 ทอง 20
21 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 21
22 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.30 ทอง 22
23 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.30 ทอง 22
24 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 24
25 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.60 เงิน 25
26 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.30 เงิน 26
27 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 27
28 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.30 เงิน 28
29 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76.60 เงิน 29
30 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.30 เงิน 30
31 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.60 เงิน 31
32 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.30 เงิน 32
33 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.60 เงิน 33
34 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 34
35 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.60 เงิน 35
36 เมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.60 เงิน 35
37 บุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.30 เงิน 37
38 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.60 เงิน 38
39 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.60 เงิน 39
40 ลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.60 เงิน 40
41 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69.60 ทองแดง 41
42 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.30 ทองแดง 42
43 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67.30 ทองแดง 43
44 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.30 ทองแดง 44
45 เขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 45
46 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.60 ทองแดง 46
47 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63.60 ทองแดง 47
48 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63.30 ทองแดง 48
49 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง 49
50 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62.60 ทองแดง 50
51 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62.30 ทองแดง 51
52 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61.60 ทองแดง 52


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 664
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 4
5 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 5
6 ศรีธรรมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 5
7 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 7
8 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 8
9 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 9
10 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 10
11 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 11
12 เมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 45 เข้าร่วม 12
13 กุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 35 เข้าร่วม 13
14 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 32 เข้าร่วม 14
15 สะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 31 เข้าร่วม 15
16 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 31 เข้าร่วม 15
17 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 30 เข้าร่วม 17
18 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 30 เข้าร่วม 17
19 สวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 29 เข้าร่วม 19
20 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 28 เข้าร่วม 20
21 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 27 เข้าร่วม 21
22 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 24 เข้าร่วม 22
23 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 24 เข้าร่วม 22
24 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 23 เข้าร่วม 24
25 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 22 เข้าร่วม 25
26 ท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 21 เข้าร่วม 26
27 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 21 เข้าร่วม 26
28 เสียมทองพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 21 เข้าร่วม 26
29 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 20 เข้าร่วม 29
30 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 20 เข้าร่วม 29
31 ร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 20 เข้าร่วม 29
32 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 20 เข้าร่วม 29
33 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 20 เข้าร่วม 29
34 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 19 เข้าร่วม 34
35 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 19 เข้าร่วม 34
36 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 19 เข้าร่วม 34
37 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 18 เข้าร่วม 37
38 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 17 เข้าร่วม 38
39 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 17 เข้าร่วม 38
40 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 17 เข้าร่วม 38
41 ห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 17 เข้าร่วม 38
42 ดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 16 เข้าร่วม 42
43 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 16 เข้าร่วม 42
44 พิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 16 เข้าร่วม 42
45 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 16 เข้าร่วม 42
46 สันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 16 เข้าร่วม 42
47 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 15 เข้าร่วม 47
48 หนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 15 เข้าร่วม 47
49 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 13 เข้าร่วม 49
50 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 12 เข้าร่วม 50
51 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 12 เข้าร่วม 50
52 ห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 12 เข้าร่วม 50
53 ธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 11 เข้าร่วม 53
54 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 11 เข้าร่วม 53
55 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 11 เข้าร่วม 53
56 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 9 เข้าร่วม 56
57 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 626
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97.70 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.20 ทอง 4
5 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94.10 ทอง 5
6 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.70 ทอง 6
7 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.30 ทอง 7
8 ท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.80 ทอง 8
9 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.10 ทอง 9
10 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.50 ทอง 10
11 หนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.40 ทอง 11
12 คูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.30 ทอง 12
13 นารีนุกูล๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.30 ทอง 12
14 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.30 ทอง 14
15 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.70 ทอง 15
16 กระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.60 ทอง 16
17 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.60 ทอง 16
18 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.60 ทอง 16
19 เบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.90 ทอง 19
20 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.60 ทอง 20
21 ทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.30 ทอง 21
22 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.20 ทอง 22
23 วังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.60 ทอง 23
24 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.50 ทอง 24
25 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.40 ทอง 25
26 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.20 ทอง 26
27 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.90 ทอง 27
28 ตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.60 ทอง 28
29 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.70 ทอง 29
30 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.60 ทอง 30
31 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.50 ทอง 31
32 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.20 ทอง 32
33 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.10 ทอง 33
34 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 34
35 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.20 ทอง 35
36 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.10 ทอง 36
37 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 37
38 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 37
39 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.30 ทอง 39
40 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.20 ทอง 40
41 เสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.80 ทอง 41
42 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.80 ทอง 41
43 กุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.60 ทอง 43
44 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.60 ทอง 43
45 ศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 45
46 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.70 ทอง 46
47 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.70 ทอง 46
48 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.10 ทอง 48
49 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.10 ทอง 49
50 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 50
51 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.90 เงิน 51
52 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.70 เงิน 52
53 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.50 เงิน 53
54 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 54
55 บัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.90 เงิน 55
56 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.50 เงิน 56
57 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.90 เงิน 57


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง 4
5 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง 5
6 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง 6
7 สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 7
8 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง 8
9 พังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 9
10 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 10
11 วัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 11
12 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 11
13 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 13
14 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 14
15 อำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 14
16 ห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 16
17 เกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 16
18 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 18
19 พล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 18
20 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 18
21 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 18
22 ธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 22
23 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 22
24 เสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 22
25 ค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 25
26 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 25
27 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81 ทอง 27
28 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 27
29 เพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 27
30 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 30
31 โพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 30
32 หนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 32
33 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 33
34 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 33
35 สามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 33
36 ห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 33
37 คูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 37
38 วังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 37
39 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 37
40 บุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 40
41 ฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73 เงิน 41
42 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 41
43 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73 เงิน 41
44 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 41
45 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 45
46 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 45
47 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 45
48 สีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 45
49 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 45
50 พระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 50
51 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 71 เงิน 50
52 มัธยมศึกษาวัดปัทมากร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 50
53 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 53
54 ท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 54
55 สิงห์สามัคคีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 54
56 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 54
57 พุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 57
58 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 58


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง 4
5 ทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.74 ทอง 5
6 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92.13 ทอง 6
7 ท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.49 ทอง 7
8 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.19 ทอง 8
9 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.81 ทอง 9
10 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.14 ทอง 10
11 โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.11 ทอง 11
12 ขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.25 ทอง 12
13 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.97 ทอง 13
14 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.80 ทอง 14
15 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.93 ทอง 15
16 คำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.72 ทอง 16
17 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.69 ทอง 17
18 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.68 ทอง 18
19 กุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.91 ทอง 19
20 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.01 ทอง 20
21 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.84 ทอง 21
22 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.59 ทอง 22
23 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.28 ทอง 23
24 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.95 ทอง 24
25 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.54 ทอง 25
26 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.22 ทอง 26
27 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.11 ทอง 27
28 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 28
29 บ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.77 ทอง 29
30 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.65 ทอง 30
31 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.41 ทอง 31
32 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.09 ทอง 32
33 บึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.91 ทอง 33
34 เมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.53 ทอง 34
35 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.36 ทอง 35
36 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.08 ทอง 36
37 พล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.37 เงิน 37
38 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.23 เงิน 38
39 โนนคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.92 เงิน 39
40 สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.65 เงิน 40
41 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.52 เงิน 41
42 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.24 เงิน 42
43 สวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.19 เงิน 43
44 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.73 เงิน 44
45 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.30 เงิน 45
46 ปทุมวิทยากร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.13 เงิน 46
47 พรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.54 เงิน 47
48 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.50 เงิน 48
49 บุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.37 เงิน 49
50 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74.82 เงิน 50
51 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74.57 เงิน 51
52 อุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.95 เงิน 52
53 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.02 เงิน 53
54 เสนางคนิคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.82 เงิน 54
55 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72.17 เงิน 55
56 ราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.62 เงิน 56
57 ปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.26 เงิน 57
58 วังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68.85 ทองแดง 58
59 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68.55 ทองแดง 59
60 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.84 ทองแดง 60
61 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.13 ทองแดง 61


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 706
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.30 ทอง 4
5 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 5
6 วิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 6
7 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.30 ทอง 7
8 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.30 ทอง 7
9 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.60 ทอง 9
10 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.10 ทอง 10
11 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 11
12 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.30 ทอง 12
13 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 13
14 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.30 เงิน 14
15 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.30 เงิน 14
16 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.30 เงิน 14
17 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.30 เงิน 14
18 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 18
19 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 19
20 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 20
21 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74.30 เงิน 21
22 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.60 เงิน 22
23 ขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.30 เงิน 23
24 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.30 เงิน 24
25 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.60 เงิน 25
26 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.60 เงิน 25
27 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.60 เงิน 27
28 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70.30 เงิน 28
29 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 29
30 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 29
31 กู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.30 ทองแดง 31
32 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63.30 ทองแดง 32
33 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 33
34 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60.30 ทองแดง 34
35 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 58 เข้าร่วม 35
36 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 54.30 เข้าร่วม 36
37 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 51.60 เข้าร่วม 37
38 เทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 47.30 เข้าร่วม 38
39 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 44.30 เข้าร่วม 39
40 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 40 เข้าร่วม 40
41 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -
42 บัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -
43 บ้านหนองข่า สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -
44 อ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94 ทอง 4
5 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.01 ทอง 5
6 ประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.71 ทอง 6
7 เต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.70 ทอง 7
8 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.27 ทอง 8
9 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.91 ทอง 9
10 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.01 ทอง 10
11 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.81 ทอง 11
12 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.07 ทอง 12
13 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.92 ทอง 13
14 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.83 ทอง 14
15 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.97 ทอง 15
16 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.85 ทอง 16
17 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.54 ทอง 17
18 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.44 ทอง 18
19 พรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.23 ทอง 19
20 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.06 ทอง 20
21 ทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.87 ทอง 21
22 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.99 ทอง 22
23 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.71 ทอง 23
24 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.18 ทอง 24
25 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.63 ทอง 25
26 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.58 ทอง 26
27 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.55 ทอง 27
28 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.04 ทอง 28
29 ประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.42 ทอง 29
30 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.36 ทอง 30
31 กุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.25 ทอง 31
32 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.24 ทอง 32
33 เขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.67 ทอง 33
34 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.22 ทอง 34
35 ศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.95 เงิน 35
36 ลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.58 เงิน 36
37 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.31 เงิน 37
38 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.11 เงิน 38
39 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.08 เงิน 39
40 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.73 เงิน 40
41 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.65 เงิน 41
42 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.46 เงิน 42
43 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.27 เงิน 43
44 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.60 เงิน 44
45 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.89 เงิน 45
46 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.81 เงิน 46
47 นางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.58 เงิน 47
48 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.94 เงิน 48
49 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.71 เงิน 49
50 ค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.14 เงิน 50
51 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.07 เงิน 51
52 คำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73.75 เงิน 52
53 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.58 เงิน 53
54 อาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.35 เงิน 54
55 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73.29 เงิน 55
56 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.89 เงิน 56
57 อ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.51 เงิน 57
58 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68.53 ทองแดง 58
59 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67.91 ทองแดง 59
60 หนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.49 ทองแดง 60
61 ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.16 ทองแดง 61


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 305
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95.75 ทอง ชนะเลิศ
2 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.25 ทอง 4
5 ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.75 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 6
7 ร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.25 ทอง 7
8 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 8
9 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 8
10 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.75 ทอง 10
11 ดอนมดแดงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.75 ทอง 11
12 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.25 ทอง 12
13 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.25 ทอง 12
14 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.75 ทอง 14
15 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.75 ทอง 15
16 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 16
17 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 16
18 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 18
19 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 18
20 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.75 ทอง 20
21 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.75 ทอง 20
22 เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.75 ทอง 20
23 นครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.25 ทอง 23
24 บัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 24
25 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.75 ทอง 25
26 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.50 ทอง 26
27 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.50 ทอง 26
28 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.25 ทอง 28
29 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.25 ทอง 28
30 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.75 ทอง 30
31 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.75 ทอง 30
32 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.75 ทอง 30
33 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.25 ทอง 33
34 เชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.25 ทอง 33
35 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 35
36 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.50 ทอง 36
37 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.25 ทอง 37
38 เคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 38
39 ผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.25 ทอง 39
40 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 40
41 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 40


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 718
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.33 ทอง 4
5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 5
6 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.66 ทอง 6
7 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.33 ทอง 7
8 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 8
9 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77 เงิน 8
10 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 10
11 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 10
12 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 10
13 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.66 เงิน 13
14 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.33 เงิน 14
15 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 15
16 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 15
17 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 15
18 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.66 เงิน 18
19 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70.66 เงิน 19
20 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 20
21 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.33 ทองแดง 21
22 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 22
23 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.33 ทองแดง 23
24 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.66 ทองแดง 24
25 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63.66 ทองแดง 25
26 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62.66 ทองแดง 26
27 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 27
28 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 27
29 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 37 เข้าร่วม 29
30 สตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 34 เข้าร่วม 30
31 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 32.66 เข้าร่วม 31
32 ห้วยต้อนพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 31.66 เข้าร่วม 32
33 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 27.66 เข้าร่วม 33
34 นาส่วงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 27 เข้าร่วม 34
35 หนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 27 เข้าร่วม 34
36 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 719
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95.32 ทอง ชนะเลิศ
2 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.65 ทอง 4
5 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.99 ทอง 5
6 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.98 ทอง 6
7 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.66 ทอง 7
8 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.49 ทอง 8
9 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.32 ทอง 9
10 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.65 ทอง 10
11 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.45 ทอง 11
12 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.99 ทอง 12
13 คำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.33 ทอง 13