งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123-125 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123-125 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 333-335 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 333-335 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 341-343 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 341-343 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม หอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431-433 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431-433 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม โดมหน้าเสาธง ห้อง โดมหน้าเสาธง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม โดมหน้าเสาธง ห้อง โดมหน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]