กลุ่มประสานงานฯ Admin ระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
ลำดับการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ลำดับการแข่งขันฯ สพม.

ประสานงาน  สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


QR  Code สำหรับ Admin
ประสานงานฯ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 โรงแรม  ที่พักในจังหวัดบุรีรัมย์
 
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09:50 น.