ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1] 139 39 20 9 198
2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1] 138 41 20 5 199
3 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1] 136 42 11 8 189
4 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1] 123 44 16 9 183
5 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1] 120 42 19 9 181
6 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2] 120 34 23 11 177
7 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1] 119 34 20 9 173
8 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1] 118 43 17 12 178
9 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4] 117 49 12 16 178
10 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] 117 42 11 8 170
11 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1] 116 41 17 11 174
12 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1] 116 37 31 9 184
13 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1] 115 45 20 7 180
14 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4] 115 39 19 7 173
15 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3] 113 50 21 13 184
16 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2] 113 44 21 14 178
17 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1] 112 34 24 6 170
18 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3] 108 48 20 11 176
19 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3] 108 40 26 6 174
20 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1] 108 39 18 12 165
21 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5] 107 44 24 7 175
22 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1] 107 43 21 13 171
23 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] 105 51 20 12 176
24 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3] 105 50 19 18 174
25 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2] 105 48 19 10 172
26 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2] 105 45 19 9 169
27 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4] 105 32 28 11 165
28 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3] 104 50 14 16 168
29 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4] 101 47 22 12 170
30 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2] 101 37 25 16 163
31 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2] 100 48 31 11 179
32 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1] 99 52 17 11 168
33 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3] 99 43 19 16 161
34 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2] 98 35 20 16 153
35 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1] 97 38 29 15 164
36 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7] 95 36 19 5 150
37 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1] 94 46 22 9 162
38 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3] 93 39 18 8 150
39 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2] 91 34 18 15 143
40 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4] 90 39 32 13 161
41 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6] 89 38 15 6 142
42 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2] 88 46 29 11 163
43 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3] 88 38 28 13 154
44 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] 87 47 26 11 160
45 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3] 87 40 23 13 150
46 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2] 84 51 24 11 159
47 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1] 84 48 24 8 156
48 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2] 83 45 24 16 152
49 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3] 82 46 16 18 144
50 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2] 82 44 25 12 151
51 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1] 81 43 26 16 150
52 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2] 80 52 16 8 148
53 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2] 79 45 25 11 149
54 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3] 76 38 29 12 143
55 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5] 75 33 25 6 133
56 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3] 72 37 23 15 132
57 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2] 70 35 35 15 140
58 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2] 68 52 22 15 142
59 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4] 64 43 26 9 133
60 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3] 55 34 34 17 123
61 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3] 46 46 31 12 123
รวม 5,992 2,585 1,348 690 10,615