ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1] 17 14 13 44 138 41 20 5 199
2 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1] 12 11 5 28 136 42 11 8 189
3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] 12 8 9 29 117 42 11 8 170
4 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1] 11 5 5 21 119 34 20 9 173
5 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1] 9 3 1 13 99 52 17 11 168
6 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2] 8 6 5 19 113 44 21 14 178
7 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1] 8 6 2 16 108 39 18 12 165
8 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3] 8 5 2 15 108 40 26 6 174
9 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1] 7 6 6 19 118 43 17 12 178
10 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1] 7 5 7 19 107 43 21 13 171
11 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1] 5 11 7 23 120 42 19 9 181
12 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3] 5 7 5 17 108 48 20 11 176
13 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1] 5 6 10 21 116 37 31 9 184
14 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2] 5 2 3 10 100 48 31 11 179
15 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3] 5 2 2 9 93 39 18 8 150
16 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1] 4 12 7 23 139 39 20 9 198
17 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1] 4 7 6 17 123 44 16 9 183
18 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1] 4 4 5 13 115 45 20 7 180
19 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2] 4 4 3 11 98 35 20 16 153
20 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3] 4 1 2 7 113 50 21 13 184
21 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2] 4 1 1 6 82 44 25 12 151
22 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4] 4 0 6 10 115 39 19 7 173
23 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2] 3 4 4 11 101 37 25 16 163
24 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2] 3 4 1 8 105 45 19 9 169
25 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1] 3 3 5 11 112 34 24 6 170
26 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] 3 3 2 8 105 51 20 12 176
27 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1] 3 2 1 6 94 46 22 9 162
28 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6] 3 2 1 6 89 38 15 6 142
29 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4] 3 1 3 7 105 32 28 11 165
30 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2] 2 4 6 12 83 45 24 16 152
31 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1] 2 4 3 9 97 38 29 15 164
32 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2] 2 3 8 13 120 34 23 11 177
33 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2] 2 3 4 9 105 48 19 10 172
34 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4] 2 3 2 7 117 49 12 16 178
35 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2] 2 2 6 10 79 45 25 11 149
36 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5] 2 2 5 9 107 44 24 7 175
37 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4] 2 2 2 6 101 47 22 12 170
38 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2] 2 2 2 6 88 46 29 11 163
39 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] 2 2 2 6 87 47 26 11 160
40 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7] 2 1 3 6 95 36 19 5 150
41 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4] 2 1 2 5 90 39 32 13 161
42 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2] 2 1 1 4 80 52 16 8 148
43 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3] 2 1 0 3 72 37 23 15 132
44 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1] 1 8 4 13 116 41 17 11 174
45 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3] 1 5 2 8 99 43 19 16 161
46 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2] 1 4 0 5 91 34 18 15 143
47 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1] 1 3 3 7 84 48 24 8 156
48 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2] 1 2 1 4 68 52 22 15 142
49 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3] 1 1 6 8 76 38 29 12 143
50 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3] 1 1 1 3 82 46 16 18 144
51 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1] 1 1 1 3 81 43 26 16 150
52 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3] 1 1 0 2 55 34 34 17 123
53 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3] 1 0 0 1 46 46 31 12 123
54 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3] 0 4 2 6 104 50 14 16 168
55 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3] 0 2 4 6 105 50 19 18 174
56 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2] 0 2 0 2 84 51 24 11 159
57 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3] 0 1 2 3 87 40 23 13 150
58 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2] 0 1 2 3 70 35 35 15 140
59 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3] 0 1 1 2 88 38 28 13 154
60 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4] 0 0 2 2 64 43 26 9 133
61 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5] 0 0 1 1 75 33 25 6 133
รวม 211 213 207 631 5,992 2,585 1,348 690 9,925