งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง 523,524, 525 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง 513,514, 515 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง 534,535, 536 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง 513,514, 515 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง 523,524, 525 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง ห้องสมุด 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง ห้องสมุด 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]