งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องทัศนภัทร ห้อง 222 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องทัศนภัทร ห้อง 222 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.
9 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ลานกลางแจ้งหน้าทางขึ้นปราสาท ห้อง เวทีกลางแจ้งหน้าทางขึ้นปราสาท 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]