สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1] ได้  156  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 214 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1] ได้  152  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 227 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1] ได้  147  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1] ได้  135  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 201 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4] ได้  134  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1] ได้  134  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1] ได้  134  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 197 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2] ได้  134  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] ได้  132  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 191 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1] ได้  130  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 197 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5] ได้  128  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 200 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1] ได้  128  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 194 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1] ได้  127  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 197 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1] ได้  127  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4] ได้  126  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2] ได้  125  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 198 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1] ได้  123  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 194 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1] ได้  123  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 201 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3] ได้  122  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3] ได้  121  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 200 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1] ได้  120  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 182 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3] ได้  117  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 192 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2] ได้  117  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3] ได้  116  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2] ได้  116  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1] ได้  115  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4] ได้  114  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 178 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2] ได้  113  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] ได้  112  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2] ได้  112  เหรียญทอง  38  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 171 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3] ได้  111  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 185 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1] ได้  108  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 180 เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4] ได้  108  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 179 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3] ได้  107  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 174 เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1] ได้  107  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 176 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2] ได้  105  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 189 เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2] ได้  105  เหรียญทอง  35  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 159 เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7] ได้  104  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 162 เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4] ได้  103  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 182 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3] ได้  102  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 171 เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2] ได้  100  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 184 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] ได้  99  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3] ได้  97  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 169 เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2] ได้  96  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 168 เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2] ได้  94  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3] ได้  94  เหรียญทอง  42  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 155 เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3] ได้  93  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 160 เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6] ได้  93  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 148 เหรียญ 
อันดับที่ 49  สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1] ได้  91  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 165 เหรียญ 
อันดับที่ 50  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2] ได้  90  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 163 เหรียญ 
อันดับที่ 51  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3] ได้  90  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 160 เหรียญ 
อันดับที่ 52  สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2] ได้  87  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 160 เหรียญ 
อันดับที่ 53  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1] ได้  87  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 157 เหรียญ 
อันดับที่ 54  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2] ได้  84  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 157 เหรียญ 
อันดับที่ 55  สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2] ได้  79  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 156 เหรียญ 
อันดับที่ 56  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3] ได้  79  เหรียญทอง  38  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 140 เหรียญ 
อันดับที่ 57  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5] ได้  78  เหรียญทอง  33  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 137 เหรียญ 
อันดับที่ 58  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2] ได้  74  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 149 เหรียญ 
อันดับที่ 59  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4] ได้  66  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 137 เหรียญ 
อันดับที่ 60  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3] ได้  57  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 130 เหรียญ 
อันดับที่ 61  สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3] ได้  56  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 137 เหรียญ