ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1] 20 14 14 48 147 46 20 5 213
2 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1] 12 13 5 30 156 47 11 8 214
3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] 12 8 11 31 132 44 15 8 191
4 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1] 12 5 6 23 134 41 22 9 197
5 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1] 9 8 2 19 120 41 21 12 182
6 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1] 9 6 1 16 115 55 18 11 188
7 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1] 8 7 7 22 123 46 25 13 194
8 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2] 8 6 6 20 125 49 24 14 198
9 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3] 8 5 4 17 122 47 26 6 195
10 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1] 7 12 7 26 130 46 21 9 197
11 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1] 7 7 8 22 135 48 18 12 201
12 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5] 7 6 6 19 128 47 25 7 200
13 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1] 6 5 6 17 127 49 21 7 197
14 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2] 6 2 3 11 105 50 34 11 189
15 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3] 5 8 5 18 111 53 21 13 185
16 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1] 5 6 11 22 123 44 34 9 201
17 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2] 5 5 3 13 112 38 21 16 171
18 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3] 5 2 2 9 94 42 19 8 155
19 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4] 5 0 6 11 126 41 19 7 186
20 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1] 4 12 7 23 152 49 26 9 227
21 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1] 4 8 6 18 134 51 17 10 202
22 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2] 4 6 9 19 134 37 24 11 195
23 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1] 4 4 5 13 127 37 24 6 188
24 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1] 4 4 3 11 107 39 30 15 176
25 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2] 4 4 1 9 116 50 20 9 186
26 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3] 4 2 2 8 121 53 26 13 200
27 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6] 4 2 1 7 93 39 16 6 148
28 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2] 4 1 1 6 96 47 25 12 168
29 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2] 3 4 6 13 90 46 27 16 163
30 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2] 3 4 5 12 113 44 29 16 186
31 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2] 3 4 4 11 100 54 30 12 184
32 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] 3 4 2 9 112 53 21 12 186
33 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2] 3 3 5 11 117 50 19 10 186
34 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1] 3 3 1 7 108 49 23 9 180
35 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4] 3 2 4 9 114 36 28 11 178
36 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7] 3 1 6 10 104 39 19 5 162
37 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3] 2 5 2 9 107 47 20 16 174
38 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4] 2 3 3 8 134 55 13 17 202
39 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4] 2 3 3 8 108 49 22 12 179
40 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] 2 3 2 7 99 52 26 11 177
41 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2] 2 2 6 10 87 48 25 11 160
42 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3] 2 2 5 9 117 56 19 18 192
43 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4] 2 1 3 6 103 46 33 13 182
44 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2] 2 1 2 5 84 54 19 9 157
45 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3] 2 1 1 4 79 38 23 16 140
46 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1] 1 9 4 14 128 47 19 14 194
47 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2] 1 4 0 5 105 35 19 15 159
48 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1] 1 3 3 7 91 49 25 8 165
49 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1] 1 2 2 5 87 44 26 16 157
50 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3] 1 2 1 4 102 41 28 13 171
51 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2] 1 2 1 4 94 55 28 11 177
52 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2] 1 2 1 4 74 53 22 16 149
53 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3] 1 1 7 9 90 41 29 14 160
54 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3] 1 1 1 3 93 49 18 18 160
55 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3] 1 1 0 2 57 37 36 17 130
56 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3] 1 0 0 1 56 48 33 12 137
57 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3] 0 4 3 7 116 55 15 16 186
58 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3] 0 1 3 4 97 45 27 13 169
59 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2] 0 1 2 3 79 41 36 16 156
60 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5] 0 1 2 3 78 33 26 6 137
61 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4] 0 0 2 2 66 44 27 9 137
รวม 245 248 240 733 6,634 2,809 1,433 704 10,876