โรงแรมที่พักคณะกรรมการตัดสิน

   


  yesภาษาไทย  สิริญญาปาร์ค ศักดิ์ชัย  เปี่ยมสุข                
 yesคณิตศาสตร์  
หลานป้าแดง  พีเคซีรีสอรืท  บ้านเยญญาภา  บ้านอยู่สบาย
 yesวิทยาศาสตร์  บ้านครูสุนทร  บ้านหนองเกาะน้อย  บ้านท่าม่วง  บ้านท่าเรือ  บ้านขาม
 yesสังคม  
The S Desing Hotel 1 อัลวาเรส  Ma Maison  เล็กๆอพาร์ทเม้น
 yesสุขศึกษา คอมฯกระสัง สวนปาล์มรีสอร์ท สุรินทร์
 yesทัศนศิลป์  บ้านหนองเครือ  เรือนใหม  บ้านต่าย
 yesนาฏศิลป์  วิมานดินรีสอร์ท   ตลาดไทรรีสอร์ท  bed box รีสอร์ท

 yesดนตรี  bric box                 
 yesการงานอาชีพ 
โฮมสเตย์บ้านท่าม่วง
yesคอมพิวเตอร์   
bric box      
 yesหุ่น
ยนต์  
สิริญญาปาร์ค ศักดิ์ชัย  เปี่ยมสุข  ติณณารีสอรืท
yesภาษาต่างประเทศ  พิมานอินท์  บุรินลักษณ์  โนนทอง           
yesกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
Chill D  รักษ์กาย  เบสเวสเทิร์น  มังกรหยกรีสอร์ท Ma Maison
yesศิลปวัฒนธรรมอีสาน     เล็กๆอพาร์ทเม้น  
yesเรียนรวม  
bric box  เล็กๆอพาร์ทเม้น  อัลวาเรส  Ma Maison   Chill D
yesนักบินน้อย สพฐ. (สพป.) เพชรลดา โฮมสเตย์ 
yesดนตรี สนามช้างอารีนา  bric box  Ma Maison
วันอังคาร ที่ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 00:25 น.