งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-17.00 ทุกกิจกรรมรายงานตัวที่จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 7 ห้อง บริเวณชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก หอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก อาคาร 7 ห้อง อาคาร 7 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 7 ห้อง อาคาร 7 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก อาคาร 7 ห้อง บริเวณชั้นล่าง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 7 ห้อง บริเวณชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก โรงจอดรถ ห้อง ด้านหลังอาคาร 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก ถนนหน้าโรงฝึกงาน ห้อง ถนนหน้าโรงฝึกงาน 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก โรงจอดรถ ห้อง ด้านหลังอาคาร 1 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก ถนนหน้าโรงฝึกงาน ห้อง เต็นท์ ถนนหน้าโรงฝึกงาน 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก โรงจอดรถ ห้อง ด้านหลังอาคาร 1 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก ถนนหน้าโรงฝึกงาน ห้อง เต็นท์ ถนนหน้าโรงฝึกงาน 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก หอประชุม ห้อง หอประชุม 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 4 ห้อง บริเวณชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]