ลำดับ เขต
1 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
2 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]
3 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]
4 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]
5 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3]
6 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
7 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
8 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]
9 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]
10 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
11 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
12 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
13 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]
14 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]
15 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]
16 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]
17 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
18 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
19 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
20 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]
21 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]
22 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]
23 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]
24 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]
25 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]
26 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]
27 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]
28 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]
29 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]
30 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
31 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
32 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]
33 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]
34 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]
35 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]
36 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2]
37 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]
38 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]
39 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
40 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
41 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]
42 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]
43 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]
44 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]
45 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]
46 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]
47 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3]
48 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]
49 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]
50 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3]
51 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]
52 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]
53 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]
54 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]
55 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]
56 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]
57 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]
58 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]
59 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]
60 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]
61 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]