ลำดับ เขต ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญฯ
1 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1] ดูผล ดูเหรียญ
2 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2] ดูผล ดูเหรียญ
3 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1] ดูผล ดูเหรียญ
4 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2] ดูผล ดูเหรียญ
5 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3] ดูผล ดูเหรียญ
6 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1] ดูผล ดูเหรียญ
7 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2] ดูผล ดูเหรียญ
8 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3] ดูผล ดูเหรียญ
9 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4] ดูผล ดูเหรียญ
10 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1] ดูผล ดูเหรียญ
11 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1] ดูผล ดูเหรียญ
12 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2] ดูผล ดูเหรียญ
13 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1] ดูผล ดูเหรียญ
14 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2] ดูผล ดูเหรียญ
15 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3] ดูผล ดูเหรียญ
16 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1] ดูผล ดูเหรียญ
17 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2] ดูผล ดูเหรียญ
18 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3] ดูผล ดูเหรียญ
19 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1] ดูผล ดูเหรียญ
20 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2] ดูผล ดูเหรียญ
21 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3] ดูผล ดูเหรียญ
22 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] ดูผล ดูเหรียญ
23 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2] ดูผล ดูเหรียญ
24 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3] ดูผล ดูเหรียญ
25 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4] ดูผล ดูเหรียญ
26 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5] ดูผล ดูเหรียญ
27 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1] ดูผล ดูเหรียญ
28 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2] ดูผล ดูเหรียญ
29 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3] ดูผล ดูเหรียญ
30 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1] ดูผล ดูเหรียญ
31 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2] ดูผล ดูเหรียญ
32 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3] ดูผล ดูเหรียญ
33 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1] ดูผล ดูเหรียญ
34 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2] ดูผล ดูเหรียญ
35 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1] ดูผล ดูเหรียญ
36 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2] ดูผล ดูเหรียญ
37 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3] ดูผล ดูเหรียญ
38 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4] ดูผล ดูเหรียญ
39 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1] ดูผล ดูเหรียญ
40 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1] ดูผล ดูเหรียญ
41 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] ดูผล ดูเหรียญ
42 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3] ดูผล ดูเหรียญ
43 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4] ดูผล ดูเหรียญ
44 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] ดูผล ดูเหรียญ
45 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1] ดูผล ดูเหรียญ
46 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2] ดูผล ดูเหรียญ
47 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3] ดูผล ดูเหรียญ
48 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1] ดูผล ดูเหรียญ
49 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2] ดูผล ดูเหรียญ
50 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3] ดูผล ดูเหรียญ
51 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4] ดูผล ดูเหรียญ
52 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5] ดูผล ดูเหรียญ
53 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6] ดูผล ดูเหรียญ
54 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7] ดูผล ดูเหรียญ
55 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1] ดูผล ดูเหรียญ
56 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2] ดูผล ดูเหรียญ
57 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3] ดูผล ดูเหรียญ
58 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4] ดูผล ดูเหรียญ
59 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1] ดูผล ดูเหรียญ
60 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2] ดูผล ดูเหรียญ
61 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3] ดูผล ดูเหรียญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]