งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีใต้ถุนอาคาร 5 ห้อง เวทีใต้ถุนอาคาร 5 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีใต้ถุนอาคาร 6 ห้อง เวทีใต้ถุนอาคาร 6 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีหอประชุมโรงอาหาร ห้อง เวทีหอประชุมโรงอาหาร 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีหอประชุมอเนกประสงค์ ห้อง เวทีหอประชุมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีโครงเหล็กในโดมอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ ห้อง เวทีโครงเหล็กในโดมอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 29

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีโดมอเนกประสงค์ด้านทิศเหนือ ห้อง เวทีโดมอเนกประสงค์ด้านทิศเหนือ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีโครงเหล็กหน้าอาคาร 4 (หน้าห้องสมุด) ห้อง เวทีโครงเหล็กหน้าอาคาร 4 (หน้าห้องสมุด) 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีโครงเหล็กหน้าอาคาร 3 (หน้าทางขึ้นด้านทิศตะวันตก) ห้อง เวทีโครงเหล็กหน้าอาคาร 3 (หน้าทางขึ้นด้านทิศตะวันตก) 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีในหอนิทรรศการศิลปะ ห้อง เวทีในหอนิทรรศการศิลปะ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง เวทีห้องโสตทัศนศึกษา 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]