สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายทัศวิน โขรัมย์ 14.966125, 103.094343 085-6321400
2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสรวิศน์ นพพงศ์ศิริเดช https://goo.gl/maps/scYS9re7eXu 064-0911911
3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงศักดิ์ รักพร้า https://goo.gl/maps/bB6NEnMvaqR2 081-9558421
4 โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสรายุทธ เสลารักษ์ https://goo.gl/maps/oiKzJwkDqQq 081-8772602
5 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายมานัส เวียงวิเศษ https://goo.gl/maps/HmGdvgjZSBH2 085-6116679
6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายปัณณทัต วิวัตรชชัย https://goo.gl/maps/zjjXF1KQsJA2 089-7178241
7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 นายชำนาญ บุญวงศ์ https://goo.gl/maps/SsP4Rn71ccs 086-5813131
8 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายวีระศักดิ์ พินิจ https://goo.gl/maps/vymvMHSqPHn 087-3788448
9 โรงเรียนพุทไธสง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประชัย พรสง่ากุล https://goo.gl/maps/w5CaSh6JX6P2 089-9480055
10 โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ธนานุกูล https://goo.gl/maps/9MQA2VoWQzv 065-2479652
11 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม ตำบล ร่อนทอง อำเภอ สตึก บุรีรัมย์ 31150 นางสุเนตร ขวัญดำ https://goo.gl/maps/YiVQD3mUB9z 090-1817337
12 โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายไพศาล สังกะเพศ https://goo.gl/maps/aNRJWZHwn8T2 085-1040488
13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นายศักดิ์ รุ่งแสง https://goo.gl/maps/a9DtKzM4QZs 089-9495574
14 โรงเรียนสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นางกัญญา คู่กระสังข์ https://goo.gl/maps/dvW9yDw55FR2 044-681124
15 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ https://goo.gl/maps/sfT641vh9k32 087-2507700

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]