งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูล คณะนิเทศ  ติดตามฯ สพป.อบ.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด บุรีรัมย์  ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

อำเภอเมืือง        นายสุวิทย์  ชนะภัย   085-3069864
                       นายคชกรณ์  บัวคำ   094-5159996
                       นายสุริยนต์  ไชยมาตร์   088-3647709   
                       นายเฉลิมพล  สายหอม  062-1499374 
                       นางสาวนพวรรณ  ชุมพล  081-3201258

อำเภอนางรอง     นายธวัชชัย  นวลศรี  082-1499374   
                       นางศิริพร  โภคทรัพย์   085-0164183
                       นางศิริทัย  ธโนปจัย  081-9659305   
                       นางสุภารัตน์  น้อยนาง  081-0718245
                       นางสาวอัญชลี  ไชยกาล  085-3134494

อำเภอหนองกี่     นายประจักษ์  พุฒพิมพ์  081-9770286   
                       นายอภิชาติ  ศรีภาค์   081-5497954

อำเภอประโคนชัย/อำเภอพลับพลาชัย/อำเภอกระสัง 
                         นายสถิตย์  พิมพ์ทราย  081-7253646   
                         นายอิศรา  ศรีสุโน  086-8686519
                         นายเจษฎาพร  ชนีวงศ์   084-6062617

อำเภอสะตึก       นายอดุลย์  ผินโพธิ์   094-2684971
                       นางสาวจันทัย   ระวังดี  084-6062609 
                       เบอร์โทรกลุ่มส่งเสริมฯ  088-5911842  
วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:29 น.
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนตัวแทน สพป.อบ๓
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
1. สพป.อบ.3 จับสลากลำดับการแข่งขันได้ ลำดับที่ 15 
ให้โรงเรียนตัวแทนติดตามข่าวสารจากเว็ปไซต์ระดับภาคฯ

2. ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียน/ครู (ชื่อ-สกุล)/การเปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้
รหัสของโรงเรียนเข้าระบบในการแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม 2561
3. สพป.อบ.3 จะจัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับภาคฯ 
ในระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561 (จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง)
วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 14:13 น.
ตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์ล่าสุด
สามารถปริ้นยืนการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันจันทร์ ที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 20:46 น.
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
1. การแก้ไขข้อมูลครู/นักเรียน ขณะนี้ระบบปิดแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
หากโรงเรยนใดมีการแก้ไขข้อมูลหลังจากโอนข้อมูลมาที่เขตแล้วให้
ทำหนังสือราชการชี้แจงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เรียนคณะกรรมการตัดสิน แล้วนำส่งที่คณะกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน
2. การสมัครกรรมการตัดสิน ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของ สพป.อบ.๓ ให้ดำเนินการสมัครเข้ามาในระบบ
โดยใช้รหัสโรงเรียนของตนเอง เพื่อข้อมูลชื่อ-สกุล จะได้ถูกต้อง และผู้รับผิดชอบจะได้แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งให้ถูกต้องต่อไป
3. ตารางการแข่งขันสามารถปริ้นเพื่อยืนยันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  
วันเสาร์ ที่ 06 ตุลาคม 2561 เวลา 05:53 น.
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในระดับเขตพื้นที่ ดังนี้
  1. ขณะนี้รับโอนข้อมูลจากทุกกลุ่มเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว กำลังตรวจสอบข้อมูล
     โรงเรียนจะสามารถแก้ไขข้อมูลครู นักเรียน /เปลี่ยนตัว ได้ในระหว่างวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ถึง วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 2561
  2. จะดำเนินการจัดตารางการแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
      ให้โรงเรียนติดตามตารางการแข่งขัน และจะปริ้นเพื่อยืนยันได้ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
  3. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันในวันอังคารที่
2 ตุลาคม 2561
  4. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2561
  5. แข่งขันระหว่างวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 06:48 น.
ขอแจ้งกำหนดการโอนข้อมูลตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
ขอให้แอดมินทุกกลุ่มตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และ
แจ้งโอนข้อมูลภาย 
ในวันที่ 26 กันยายน 2561 
วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 19:14 น.
รายละเอียดการจัดการแข่งขัน ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads
วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน 2561 เวลา 05:00 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 221
จำนวนทีม 2,237
จำนวนนักเรียน 4,859
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,449
จำนวนกรรมการ 1,295
ครู+นักเรียน 8,308
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,603
ประกาศผลแล้ว 248/287 (86.41%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 2
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 3
ทั้งหมด 176,942