แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 93 64 71.91% 17 19.1% 6 6.74% 2 2.25% 89
2 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 53 39 78% 5 10% 1 2% 5 10% 50
3 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 56 35 67.31% 12 23.08% 2 3.85% 3 5.77% 52
4 โรงเรียนบ้านนกเต็น 55 35 66.04% 5 9.43% 6 11.32% 7 13.21% 53
5 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 45 30 66.67% 7 15.56% 2 4.44% 6 13.33% 45
6 โรงเรียนบ้านไร่ 45 29 64.44% 9 20% 1 2.22% 6 13.33% 45
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 33 26 78.79% 2 6.06% 3 9.09% 2 6.06% 33
8 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 44 23 53.49% 7 16.28% 6 13.95% 7 16.28% 43
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง 41 22 66.67% 5 15.15% 2 6.06% 4 12.12% 33
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 30 22 73.33% 3 10% 1 3.33% 4 13.33% 30
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 24 22 91.67% 0 0% 0 0% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 30 18 60% 7 23.33% 2 6.67% 3 10% 30
13 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 21 17 85% 1 5% 1 5% 1 5% 20
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ 25 16 64% 4 16% 4 16% 1 4% 25
15 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 23 16 69.57% 4 17.39% 1 4.35% 2 8.7% 23
16 โรงเรียนบ้านบะไห 21 16 80% 1 5% 2 10% 1 5% 20
17 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 27 15 65.22% 3 13.04% 3 13.04% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 22 15 68.18% 3 13.64% 1 4.55% 3 13.64% 22
19 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 29 15 57.69% 1 3.85% 5 19.23% 5 19.23% 26
20 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 18 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนบ้านนาจาน 24 14 58.33% 8 33.33% 1 4.17% 1 4.17% 24
22 โรงเรียนบ้านสำโรง 29 14 60.87% 4 17.39% 3 13.04% 2 8.7% 23
23 โรงเรียนบ้านกุ่ม 19 14 77.78% 3 16.67% 0 0% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนบ้านคำหว้า 32 13 41.94% 10 32.26% 4 12.9% 4 12.9% 31
25 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 31 13 41.94% 8 25.81% 5 16.13% 5 16.13% 31
26 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 30 13 46.43% 8 28.57% 4 14.29% 3 10.71% 28
27 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 22 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
28 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 19 13 68.42% 3 15.79% 1 5.26% 2 10.53% 19
29 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 25 13 56.52% 2 8.7% 3 13.04% 5 21.74% 23
30 โรงเรียนบ้านนาบัว 17 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 17 13 76.47% 1 5.88% 0 0% 3 17.65% 17
32 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 28 12 50% 5 20.83% 4 16.67% 3 12.5% 24
33 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 27 12 50% 5 20.83% 0 0% 7 29.17% 24
34 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 15 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 15 12 80% 1 6.67% 0 0% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 14 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนบ้านนาคาย 22 11 52.38% 9 42.86% 0 0% 1 4.76% 21
38 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 20 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
39 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 17 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
40 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 13 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 13 11 84.62% 0 0% 0 0% 2 15.38% 13
42 โรงเรียนบ้านด่าน 20 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 3 15.79% 19
43 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 29 10 41.67% 3 12.5% 5 20.83% 6 25% 24
44 โรงเรียนบ้านชาดฮี 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
45 โรงเรียนบ้านหนองผือ 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
46 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 14 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
47 โรงเรียนบ้านดงแถบ 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านโนนสุข 23 9 42.86% 8 38.1% 2 9.52% 2 9.52% 21
50 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 25 9 39.13% 7 30.43% 2 8.7% 5 21.74% 23
51 โรงเรียนบ้านชาด 19 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
52 โรงเรียนบ้านดอนงัว 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
53 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 16 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
54 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
55 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
56 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
57 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านลาดวารี 11 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
60 โรงเรียนบ้านคำก้อม 18 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
61 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 15 8 53.33% 5 33.33% 0 0% 2 13.33% 15
62 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 17 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
63 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
65 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านจันทัย 11 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
69 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 17 7 41.18% 3 17.65% 1 5.88% 6 35.29% 17
70 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
71 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
72 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
73 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 14 6 42.86% 6 42.86% 0 0% 2 14.29% 14
76 โรงเรียนบ้านนาชุม 22 6 31.58% 4 21.05% 5 26.32% 4 21.05% 19
77 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านภูหล่น 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
82 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านนาเลิน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านหนองกอก 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านขัวแคน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านดงดิบ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนบ้านซะซอม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านนาแค 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
97 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 9 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
100 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
101 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านนาเอือด 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
103 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
105 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านตุงลุง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
109 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 9 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
111 โรงเรียนบ้านป่าเลา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านวังพอก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 12 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
114 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
115 โรงเรียนบ้านนาคอ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
117 โรงเรียนบ้านเม็ก 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
122 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
123 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านคำบง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านผักหย่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านสิม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหนองชาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านหินโงม 8 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
131 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
132 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 12 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
133 โรงเรียนบ้านคำเตย 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
134 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
135 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
136 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านโนนจิก 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
140 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
141 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านหนองโน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านจุการ 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านงิ้ว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนบ้านคันเปือย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านนาดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านสงยาง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
161 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
163 โรงเรียนบ้านดงนา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านสระคำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านม่วงฮี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านบากชุม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
172 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
173 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านตามุย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านสัน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนตชด.บ้านป่าหญ้าคา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านคำไหล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านนาแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านลาดควาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
188 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านบัวทอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
190 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านนาทอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านโนน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
197 โรงเรียนบ้านนาทม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
198 โรงเรียนบ้านบัวแดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหินสูง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
201 โรงเรียนบ้านวังแคน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
202 โรงเรียนบ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
203 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
204 โรงเรียนสิริปัญญาพิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]