สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 24 11 13 48
2 บ้านนกเต็น 10 5 5 20
3 บ้านโนนก่อ 9 5 11 25
4 บ้านหนองกุง 9 3 1 13
5 บ้านคำหนามแท่ง 9 1 0 10
6 บ้านหนองเม็ก 8 12 3 23
7 บ้านบะไห 8 1 1 10
8 ชุมชนบ้านระเว 7 5 3 15
9 บ้านนาโพธิ์กลาง 7 5 3 15
10 บ้านนาบัว 6 1 2 9
11 บ้านไร่ 5 8 2 15
12 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 5 4 1 10
13 บ้านนาโพธิ์ 5 3 0 8
14 บ้านโนนหนองบัว 5 2 4 11
15 บ้านกุ่ม 4 4 0 8
16 บ้านห้วยหมาก 4 3 2 9
17 บ้านหนองขุ่น 4 3 0 7
18 บ้านโนนยานาง 4 2 4 10
19 บ้านป่ากุงน้อย 4 2 2 8
20 บ้านสำโรง 3 4 4 11
21 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 3 4 1 8
22 บ้านนาจาน 3 3 3 9
23 บ้านคำหว้า 3 3 3 9
24 บ้านหนองเชือก 3 2 2 7
25 ชุมชนห้วยไผ่ 3 2 2 7
26 บ้านชาดฮี 3 2 1 6
27 บ้านจันทัย 3 0 1 4
28 นิคมสร้างตนเอง ๕ 3 0 0 3
29 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 2 3 2 7
30 บ้านดงแถบ 2 3 2 7
31 บ้านห้วยยาง 2 3 2 7
32 บ้านลาดวารี 2 3 0 5
33 บ้านคำก้อม 2 3 0 5
34 บ้านโนนสุข 2 2 4 8
35 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 2 2 1 5
36 บ้านนาเจริญ 2 2 1 5
37 บ้านเลิงบาก 2 2 1 5
38 นิคมสร้างตนเอง ๒ 2 1 4 7
39 บ้านโนนม่วงโนนจิก 2 1 1 4
40 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 2 1 1 4
41 บ้านดอนก่อ 2 1 1 4
42 บ้านปากบุ่ง 2 1 0 3
43 บ้านเอือดใหญ่ 2 1 0 3
44 บ้านภูหล่น 2 1 0 3
45 บ้านท่าเสียวคันลึม 2 1 0 3
46 บ้านโนนจันทร์ 2 1 0 3
47 บ้านหินลาดแสนตอ 2 0 3 5
48 บ้านพลาญชัย 2 0 2 4
49 บ้านแหลมทอง 2 0 1 3
50 บ้านแก้งกอก 2 0 0 2
51 บ้านนาโพธิ์ใต้ 2 0 0 2
52 บ้านคันเปือย 2 0 0 2
53 บ้านฟ้าห่วน 1 5 4 10
54 บ้านโนนกาหลง 1 3 5 9
55 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 1 3 1 5
56 บ้านโนนสว่าง 1 3 1 5
57 บ้านหนามแท่ง 1 2 6 9
58 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 1 2 1 4
59 บ้านชาด 1 2 1 4
60 บ้านนาห้วยแคน 1 2 1 4
61 บ้านขัวแคน 1 2 1 4
62 บ้านดงดิบ 1 2 1 4
63 บ้านซะซอม 1 2 1 4
64 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1 2 0 3
65 ชุมชนบ้านวังสะแบง 1 1 1 3
66 บ้านสร้างแก้ว 1 1 1 3
67 บ้านแก่งดูกใส 1 1 1 3
68 บ้านวังพอก 1 1 1 3
69 บ้านด่าน 1 1 0 2
70 บ้านคำผ่าน 1 1 0 2
71 บ้านหนองกอก 1 1 0 2
72 บ้านดอนตะลี 1 1 0 2
73 บ้านสะพือท่าค้อ 1 1 0 2
74 บ้านกุดชมภู 1 1 0 2
75 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 0 2
76 บ้านหัวเห่ว 1 1 0 2
77 บ้านนาชุม 1 0 3 4
78 บ้านหนองคูณ 1 0 2 3
79 บ้านคำหมาไนร่องเข 1 0 1 2
80 บ้านตุงลุงเหนือ 1 0 1 2
81 บ้านไฮหย่อง 1 0 1 2
82 บ้านกุดเรือคำ 1 0 1 2
83 บ้านม่วงโคน 1 0 0 1
84 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 1 0 0 1
85 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1 0 0 1
86 บ้านห้วยดู่ 1 0 0 1
87 บ้านแก่งกบ 1 0 0 1
88 บ้านตามุย 1 0 0 1
89 บ้านป่ากุงใหญ่ 0 4 2 6
90 บ้านโพธิ์ศรี 0 2 3 5
91 บ้านห้วยแดง 0 2 2 4
92 บ้านท่าช้าง 0 2 0 2
93 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 0 2 0 2
94 บ้านป่าเลา 0 2 0 2
95 บ้านผักหย่า 0 2 0 2
96 บ้านดอนงัว 0 1 4 5
97 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 0 1 2 3
98 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 0 1 2 3
99 บ้านชาด(พิบูล) 0 1 2 3
100 บ้านหนองผือ 0 1 1 2
101 บ้านแขมใต้ 0 1 1 2
102 บ้านนาเลิน 0 1 1 2
103 บ้านดูกอึ่ง 0 1 1 2
104 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 1 0 1
105 บ้านดอนขวาง 0 1 0 1
106 บ้านดอนพันชาด 0 1 0 1
107 บ้านตุงลุง 0 1 0 1
108 บ้านจิกลุ่ม 0 1 0 1
109 บ้านเม็ก 0 1 0 1
110 บ้านห้วยเดื่อ 0 1 0 1
111 บ้านงิ้ว 0 1 0 1
112 บ้านนาหว้า 0 1 0 1
113 บ้านโนนข่า-โนนยาง 0 1 0 1
114 บ้านจิกเทิง 0 1 0 1
115 บ้านโนน 0 1 0 1
116 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 0 0 3 3
117 บ้านสุวรรณวารี 0 0 3 3
118 บ้านโคกเที่ยง 0 0 2 2
119 บ้านโนนคูณ 0 0 2 2
120 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 0 0 2 2
121 บ้านนาคอ 0 0 2 2
122 บ้านนาคาย 0 0 1 1
123 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 1 1
124 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 0 0 1 1
125 บ้านนาเอือด 0 0 1 1
126 บ้านโนนกุง 0 0 1 1
127 บ้านเหล่าคำ 0 0 1 1
128 บ้านคำบง 0 0 1 1
129 บ้านทุ่งนาเมือง 0 0 1 1
130 บ้านสิม 0 0 1 1
131 บ้านคำเตย 0 0 1 1
132 บ้านราษฎร์เจริญ 0 0 1 1
133 บ้านหนองโน 0 0 1 1
134 บ้านจุการ 0 0 1 1
135 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 1 1
136 บ้านนาดี 0 0 1 1
137 เจริญสุขศึกษา 0 0 1 1
138 บ้านสงยาง 0 0 1 1
139 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 0 0 1 1
140 บ้านสระคำ 0 0 1 1
141 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 1 1
142 บ้านไทรงาม 0 0 1 1
143 บ้านคำไหล 0 0 1 1
144 บ้านลาดควาย 0 0 1 1
145 บ้านโนนค้อลุคุ 0 0 0 0
146 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0
147 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0
148 บ้านนาแค 0 0 0 0
149 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0
150 บ้านห้วยสะคาม 0 0 0 0
151 บ้านโดมประดิษฐ์ 0 0 0 0
152 บ้านไร่ใต้ 0 0 0 0
153 บ้านดอนโพธิ์ 0 0 0 0
154 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0
155 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0
156 บ้านภูมะหรี่ 0 0 0 0
157 บ้านหนองชาด 0 0 0 0
158 บ้านหินโงม 0 0 0 0
159 บ้านสวาสดิ์ 0 0 0 0
160 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0
161 บ้านแก่งยาง 0 0 0 0
162 บ้านโนนจิก 0 0 0 0
163 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 0 0 0 0
164 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 0 0
165 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0
166 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0
167 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0
168 บ้านยอดดอนชี 0 0 0 0
169 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0
170 บ้านแขมเหนือ 0 0 0 0
171 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 0 0 0
172 บ้านดงนา 0 0 0 0
173 บ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 0 0
174 บ้านม่วงฮี 0 0 0 0
175 บ้านบากชุม 0 0 0 0
176 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0
177 บ้านหนองบัวฮี 0 0 0 0
178 เพียงหลวง ๑๒ 0 0 0 0
179 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0
180 บ้านสัน 0 0 0 0
181 ตชด.บ้านป่าหญ้าคา 0 0 0 0
182 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0
183 บ้านคำเม็กห้วยไผ่ 0 0 0 0
184 บ้านนาแก 0 0 0 0
185 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 0 0
186 บ้านหนองหอย 0 0 0 0
187 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0
188 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 0 0 0
189 บ้านแก่งกอก 0 0 0 0
190 บ้านบัวทอง 0 0 0 0
191 นิคมสร้างตนเอง 2 0 0 0 0
192 นิคมสร้างตนเอง ๓ 0 0 0 0
193 บ้านนาทอย 0 0 0 0
194 บ้านอ่างหินน้อย 0 0 0 0
195 บ้านโพนแพง 0 0 0 0
196 บ้านโหง่นขาม 0 0 0 0
197 บ้านนาทม 0 0 0 0
198 บ้านบัวแดง 0 0 0 0
199 บ้านหินสูง 0 0 0 0
200 บ้านนาโป่งโพน 0 0 0 0
201 บ้านวังแคน 0 0 0 0
202 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0
203 บ้านดอนน้ำคำ 0 0 0 0
204 สิริปัญญาพิทยา 0 0 0 0
รวม 248 210 194 652

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]