สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 819
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 818
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซะซอม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 755
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชาด(พิบูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 4


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 756
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 758
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 251
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจุการ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านเหล่าคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 6
7 บ้านม่วงโคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7
8 บ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7
9 บ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7
10 บ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 10
11 บ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 11
12 บ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 11
13 บ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 11
14 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 14
15 บ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 15
16 บ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 15
17 บ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 15
18 บ้านกุดชมภู สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 18


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4
5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 5
6 บ้านเหล่าคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 6
7 บ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7
8 บ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 8
9 บ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 9
10 บ้านหนองบัวฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10
11 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 11
12 บ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 12
13 บ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 13
14 บ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 14
15 บ้านห้วยหมากใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 15
16 บ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 16
17 นิคมสร้างตนเอง ๓ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 17
18 บ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 18


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 40 เข้าร่วม 4
5 บ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.68 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 39.94 เข้าร่วม 4
5 บ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 33.58 เข้าร่วม 5
6 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 32.53 เข้าร่วม 6
7 บ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 27.26 เข้าร่วม 7
8 บ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 26.18 เข้าร่วม 8
9 บ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 24.21 เข้าร่วม 9
10 บ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 20.75 เข้าร่วม 10
11 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 18.96 เข้าร่วม 11


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 45.61 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 25.98 เข้าร่วม 4
5 บ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 24.79 เข้าร่วม 5
6 บ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 23.78 เข้าร่วม 6
7 บ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 23.64 เข้าร่วม 7
8 บ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 21.35 เข้าร่วม 8
9 บ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 18.99 เข้าร่วม 9
10 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 17.37 เข้าร่วม 10
11 บ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 16.66 เข้าร่วม 11
12 บ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 13.21 เข้าร่วม 12


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 738
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เจริญสุขศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.60 ทอง 4
5 บ้านซะซอม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.60 ทอง 5
6 บ้านเดื่อสะพานโดม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.60 ทอง 5
7 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.20 ทอง 7
8 บ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.40 เงิน 8
9 บ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.80 เงิน 9
10 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74.60 เงิน 10


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 816
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลาดควาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านคำหมาไนร่องเข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านหนองหอย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 5
7 บ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 7
8 บ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 8
9 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 817
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจิกเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 234
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ