สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 24 11 12 47 61 17 6 2 84
2 บ้านโนนก่อ 9 5 11 25 39 5 1 5 45
3 บ้านคำหนามแท่ง 9 1 0 10 15 1 5 5 21
4 บ้านนาโพธิ์กลาง 7 5 3 15 26 2 3 2 31
5 บ้านหนองเม็ก 6 8 3 17 29 12 2 3 43
6 บ้านหนองกุง 6 3 1 10 18 4 2 4 24
7 บ้านนาบัว 6 1 2 9 13 2 1 1 16
8 บ้านไร่ 5 8 2 15 29 9 1 6 39
9 ชุมชนบ้านระเว 5 4 3 12 25 7 2 6 34
10 บ้านนกเต็น 5 3 2 10 23 5 6 7 34
11 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 5 3 0 8 17 0 0 2 17
12 บ้านนาโพธิ์ 5 3 0 8 11 0 0 2 11
13 บ้านกุ่ม 4 4 0 8 14 3 0 1 17
14 บ้านห้วยหมาก 4 3 2 9 15 3 3 2 21
15 บ้านโนนยานาง 4 2 4 10 23 7 6 7 36
16 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 3 4 1 8 11 4 0 1 15
17 บ้านนาจาน 3 3 2 8 12 8 1 1 21
18 บ้านหนองขุ่น 3 3 0 6 10 1 0 3 11
19 บ้านหนองเชือก 3 2 2 7 12 2 3 5 17
20 บ้านชาดฮี 3 2 1 6 10 3 1 0 14
21 บ้านโนนหนองบัว 3 1 2 6 11 1 1 1 13
22 บ้านจันทัย 3 0 1 4 7 1 0 1 8
23 นิคมสร้างตนเอง ๕ 3 0 0 3 5 0 0 2 5
24 บ้านสำโรง 2 4 4 10 13 4 3 2 20
25 บ้านห้วยยาง 2 3 2 7 8 2 0 2 10
26 บ้านโนนสุข 2 2 3 7 8 8 2 2 18
27 บ้านนาเจริญ 2 2 1 5 14 1 1 1 16
28 บ้านเลิงบาก 2 2 1 5 9 1 1 1 11
29 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 2 2 0 4 19 3 1 4 23
30 บ้านคำก้อม 2 2 0 4 7 5 2 3 14
31 นิคมสร้างตนเอง ๒ 2 1 4 7 16 4 4 1 24
32 บ้านป่ากุงน้อย 2 1 2 5 12 3 1 3 16
33 ชุมชนห้วยไผ่ 2 1 2 5 10 1 0 1 11
34 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 2 1 1 4 10 1 2 0 13
35 บ้านภูหล่น 2 1 0 3 6 2 0 0 8
36 บ้านท่าเสียวคันลึม 2 1 0 3 4 1 1 1 6
37 บ้านโนนจันทร์ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
38 บ้านหินลาดแสนตอ 2 0 3 5 12 1 0 2 13
39 บ้านพลาญชัย 2 0 2 4 8 1 1 3 10
40 บ้านแหลมทอง 2 0 1 3 5 0 0 0 5
41 บ้านปากบุ่ง 2 0 0 2 7 1 1 0 9
42 บ้านนาโพธิ์ใต้ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
43 บ้านคันเปือย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านโนนกาหลง 1 3 5 9 16 4 1 2 21
45 บ้านดงแถบ 1 3 1 5 7 1 1 1 9
46 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 1 3 1 5 6 4 2 2 12
47 บ้านหนามแท่ง 1 2 5 8 15 7 2 3 24
48 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 1 2 2 5 11 8 4 3 23
49 บ้านคำหว้า 1 2 2 5 9 10 4 4 23
50 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 1 2 1 4 13 3 1 2 17
51 บ้านชาด 1 2 1 4 9 4 3 2 16
52 บ้านขัวแคน 1 2 1 4 5 1 0 0 6
53 บ้านซะซอม 1 2 1 4 5 0 0 0 5
54 บ้านโนนม่วงโนนจิก 1 1 1 3 11 5 4 3 20
55 ชุมชนบ้านวังสะแบง 1 1 1 3 10 4 2 1 16
56 บ้านสร้างแก้ว 1 1 1 3 10 3 5 6 18
57 บ้านแก่งดูกใส 1 1 1 3 7 3 1 1 11
58 บ้านดอนก่อ 1 1 1 3 5 1 1 0 7
59 บ้านนาห้วยแคน 1 1 1 3 4 2 0 0 6
60 บ้านด่าน 1 1 0 2 10 5 1 3 16
61 บ้านเอือดใหญ่ 1 1 0 2 8 1 0 0 9
62 บ้านคำผ่าน 1 1 0 2 7 2 0 0 9
63 บ้านหนองกอก 1 1 0 2 5 1 1 0 7
64 บ้านสะพือท่าค้อ 1 1 0 2 4 1 2 1 7
65 บ้านกุดชมภู 1 1 0 2 2 3 3 0 8
66 บ้านหัวเห่ว 1 1 0 2 1 0 2 0 3
67 บ้านนาชุม 1 0 3 4 6 4 5 4 15
68 บ้านหนองคูณ 1 0 2 3 7 0 0 0 7
69 บ้านคำหมาไนร่องเข 1 0 1 2 10 0 1 0 11
70 บ้านตุงลุงเหนือ 1 0 1 2 6 1 1 0 8
71 บ้านแก้งกอก 1 0 0 1 6 5 0 2 11
72 บ้านบะไห 1 0 0 1 6 0 2 1 8
73 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1 0 0 1 4 1 0 2 5
74 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 1 0 0 1 4 1 0 0 5
75 บ้านไฮหย่อง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
76 บ้านห้วยดู่ 1 0 0 1 2 3 1 0 6
77 บ้านดงดิบ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านแก่งกบ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
79 บ้านฟ้าห่วน 0 5 4 9 12 8 5 5 25
80 บ้านป่ากุงใหญ่ 0 4 2 6 10 1 0 0 11
81 บ้านโพธิ์ศรี 0 2 3 5 9 1 0 2 10
82 บ้านห้วยแดง 0 2 2 4 7 3 3 1 13
83 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 0 2 0 2 9 4 2 2 15
84 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 0 2 0 2 4 0 1 0 5
85 บ้านป่าเลา 0 2 0 2 4 0 0 0 4
86 บ้านผักหย่า 0 2 0 2 3 0 0 0 3
87 บ้านดอนงัว 0 1 4 5 9 4 1 2 14
88 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 0 1 2 3 12 5 0 7 17
89 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 0 1 2 3 5 3 1 2 9
90 บ้านชาด(พิบูล) 0 1 2 3 2 0 1 0 3
91 บ้านแขมใต้ 0 1 1 2 9 1 0 1 10
92 บ้านนาเลิน 0 1 1 2 5 1 1 0 7
93 บ้านดูกอึ่ง 0 1 1 2 2 1 1 2 4
94 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 9 2 1 0 12
95 บ้านท่าช้าง 0 1 0 1 6 0 2 0 8
96 บ้านลาดวารี 0 1 0 1 5 0 0 2 5
97 บ้านดอนขวาง 0 1 0 1 4 2 1 1 7
98 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1 4 1 1 1 6
99 บ้านดอนพันชาด 0 1 0 1 4 1 0 1 5
100 บ้านตุงลุง 0 1 0 1 4 0 0 2 4
101 บ้านจิกลุ่ม 0 1 0 1 3 5 2 2 10
102 บ้านดอนตะลี 0 1 0 1 3 2 1 3 6
103 บ้านเม็ก 0 1 0 1 3 1 2 0 6
104 บ้านห้วยเดื่อ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
105 บ้านงิ้ว 0 1 0 1 2 0 0 1 2
106 บ้านนาหว้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านโนนข่า-โนนยาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
109 บ้านจิกเทิง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
110 บ้านโนน 0 1 0 1 0 0 2 1 2
111 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 0 0 3 3 7 3 0 0 10
112 บ้านสุวรรณวารี 0 0 3 3 4 2 0 0 6
113 บ้านโนนคูณ 0 0 2 2 5 2 1 0 8
114 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 0 0 2 2 5 2 0 0 7
115 บ้านนาคาย 0 0 1 1 11 9 0 1 20
116 บ้านโคกเที่ยง 0 0 1 1 8 6 2 5 16
117 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 1 1 7 3 1 6 11
118 บ้านนาเอือด 0 0 1 1 4 1 0 3 5
119 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 0 0 1 1 3 3 1 0 7
120 บ้านเหล่าคำ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
121 บ้านคำบง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
122 บ้านสิม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
123 บ้านคำเตย 0 0 1 1 2 3 2 0 7
124 บ้านนาคอ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
125 บ้านราษฎร์เจริญ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
126 บ้านหนองโน 0 0 1 1 2 1 0 1 3
127 บ้านจุการ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
128 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 1 1 2 0 0 1 2
129 บ้านกุดเรือคำ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
130 บ้านนาดี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 เจริญสุขศึกษา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
132 บ้านสงยาง 0 0 1 1 1 2 1 2 4
133 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 0 0 1 1 1 2 1 0 4
134 บ้านสระคำ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
135 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
136 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
137 บ้านคำไหล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 บ้านลาดควาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านโนนค้อลุคุ 0 0 0 0 5 6 0 2 11
140 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 5 2 0 1 7
141 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
142 บ้านนาแค 0 0 0 0 5 0 0 0 5
143 บ้านม่วงโคน 0 0 0 0 5 0 0 0 5
144 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 4 1 3 0 8
145 บ้านโดมประดิษฐ์ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
146 บ้านไร่ใต้ 0 0 0 0 3 3 1 2 7
147 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 3 0 0 6
148 บ้านดอนโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
149 บ้านห้วยสะคาม 0 0 0 0 3 1 0 2 4
150 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
151 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
152 บ้านภูมะหรี่ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
153 บ้านโนนกุง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
154 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
155 บ้านหินโงม 0 0 0 0 2 4 0 1 6
156 บ้านสวาสดิ์ 0 0 0 0 2 3 2 5 7
157 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 2 3 0 2 5
158 บ้านแก่งยาง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
159 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 2 1 2 0 5
160 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
161 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
162 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
163 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
164 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
165 บ้านยอดดอนชี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านแขมเหนือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
169 บ้านดงนา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 บ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านม่วงฮี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านบากชุม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
173 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
174 บ้านหนองบัวฮี 0 0 0 0 1 0 0 2 1
175 เพียงหลวง ๑๒ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
176 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 ตชด.บ้านป่าหญ้าคา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านคำเม็กห้วยไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านทุ่งนาเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านนาแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านวังพอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
187 บ้านแก่งกอก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
188 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
189 นิคมสร้างตนเอง 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 นิคมสร้างตนเอง ๓ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านนาทอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านอ่างหินน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านโหง่นขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
195 บ้านบัวแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านหินสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านนาโป่งโพน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 บ้านตามุย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 บ้านดอนน้ำคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 บ้านสัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 สิริปัญญาพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 203 184 171 558 1,201 368 182 233 1,751