สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 14 17 16
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 20 36 26
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 45 84 65
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 22 56 36
5 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 24 60 37
6 007 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 14 40 23
7 015 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1 1 1
8 016 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0
9 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 0 0 0
10 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0
11 221 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ 25 56 39
12 222 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ 1 2 2
13 223 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ 7 11 10
14 019 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 3 7 5
15 020 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 8 17 14
16 021 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 4 10 7
17 022 โรงเรียนบ้านกุ่ม 19 47 29
18 029 โรงเรียนบ้านขัวแคน 6 13 11
19 032 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 2 5 4
20 033 โรงเรียนบ้านคันเปือย 2 2 2
21 034 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 27 57 37
22 035 โรงเรียนบ้านคำก้อม 18 30 28
23 039 โรงเรียนบ้านคำบง 3 11 6
24 040 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 10 15 13
25 042 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 29 47 42
26 043 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 13 45 23
27 044 โรงเรียนบ้านคำหว้า 32 56 44
28 036 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 2 3 3
29 038 โรงเรียนบ้านคำเตย 7 15 12
30 037 โรงเรียนบ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 2 8 4
31 041 โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 1 3 2
32 045 โรงเรียนบ้านคำไหล 1 3 2
33 047 โรงเรียนบ้านงิ้ว 3 5 5
34 048 โรงเรียนบ้านจันทัย 11 35 22
35 050 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 12 14 14
36 049 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 2 11 7
37 051 โรงเรียนบ้านจุการ 5 7 7
38 054 โรงเรียนบ้านชาด 19 39 25
39 052 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 3 7 6
40 053 โรงเรียนบ้านชาดฮี 14 28 21
41 056 โรงเรียนบ้านซะซอม 5 27 10
42 057 โรงเรียนบ้านดงดิบ 6 23 12
43 059 โรงเรียนบ้านดงนา 3 7 3
44 060 โรงเรียนบ้านดงบาก 0 0 0
45 061 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 0 0 0
46 058 โรงเรียนบ้านดงแถบ 13 39 24
47 062 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 8 13 11
48 063 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 8 15 12
49 064 โรงเรียนบ้านดอนงัว 16 58 32
50 065 โรงเรียนบ้านดอนชี 0 0 0
51 067 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 10 13 12
52 068 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 1 1 1
53 069 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 8 22 13
54 066 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 10 26 19
55 070 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 6 11 8
56 072 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 6 9 8
57 071 โรงเรียนบ้านด่าน 20 62 37
58 075 โรงเรียนบ้านตามุย 2 2 2
59 077 โรงเรียนบ้านตุงลุง 6 15 9
60 076 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 11 19 19
61 078 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 2 4 3
62 079 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 8 15 12
63 082 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 3 5 4
64 083 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 0 0 0
65 080 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 10 18 15
66 081 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 7 12 12
67 085 โรงเรียนบ้านนกเต็น 55 107 80
68 087 โรงเรียนบ้านนาคอ 7 11 9
69 088 โรงเรียนบ้านนาคาย 22 51 32
70 090 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 10 20 16
71 091 โรงเรียนบ้านนาจาน 24 51 38
72 093 โรงเรียนบ้านนาชุม 22 37 35
73 094 โรงเรียนบ้านนาดี 2 2 2
74 095 โรงเรียนบ้านนาทม 2 4 4
75 096 โรงเรียนบ้านนาทอย 1 1 1
76 097 โรงเรียนบ้านนาบัว 17 32 29
77 102 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 7 15 12
78 106 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2 3 3
79 104 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 8 10 9
80 105 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 8 16 12
81 092 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 18 47 32
82 103 โรงเรียนบ้านนาเลิน 7 11 10
83 107 โรงเรียนบ้านนาเอือด 8 19 13
84 086 โรงเรียนบ้านนาแก 1 1 1
85 089 โรงเรียนบ้านนาแค 5 9 7
86 098 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 2 4 4
87 101 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 13 25 19
88 099 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 33 85 58
89 100 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 5 10 8
90 123 โรงเรียนบ้านบะไห 21 33 30
91 125 โรงเรียนบ้านบัวทอง 2 3 3
92 124 โรงเรียนบ้านบัวแดง 1 2 2
93 126 โรงเรียนบ้านบากชุม 3 5 4
94 128 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 4 10 8
95 127 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 1 10 3
96 129 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 15 24 22
97 130 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 22 43 34
98 131 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 11 16 14
99 132 โรงเรียนบ้านป่าเลา 4 9 7
100 133 โรงเรียนบ้านผักหย่า 3 5 3
101 134 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 17 35 26
102 135 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 16 34 26
103 138 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 31 61 46
104 139 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 5 9 8
105 140 โรงเรียนบ้านภูหล่น 8 19 14
106 142 โรงเรียนบ้านม่วงฮี 2 3 2
107 141 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 7 23 14
108 144 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 2 8 4
109 145 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 6 6
110 148 โรงเรียนบ้านลาดควาย 1 10 3
111 149 โรงเรียนบ้านลาดวารี 11 24 19
112 152 โรงเรียนบ้านวังพอก 4 10 6
113 151 โรงเรียนบ้านวังแคน 1 1 1
114 154 โรงเรียนบ้านสงยาง 6 7 7
115 155 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 6 11 6
116 156 โรงเรียนบ้านสระคำ 3 4 4
117 158 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 5 10 5
118 157 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 29 49 39
119 159 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 12 26 20
120 161 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 8 14 12
121 160 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 0 0 0
122 162 โรงเรียนบ้านสัน 2 3 3
123 163 โรงเรียนบ้านสำโรง 29 52 43
124 164 โรงเรียนบ้านสิม 3 9 5
125 165 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 6 15 12
126 166 โรงเรียนบ้านหนองกอก 7 17 12
127 168 โรงเรียนบ้านหนองกุง 41 93 62
128 167 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 3 4 4
129 169 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 17 29 24
130 170 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 7 9 8
131 171 โรงเรียนบ้านหนองชาด 3 7 4
132 174 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 3 4 4
133 175 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 0 0 0
134 176 โรงเรียนบ้านหนองผือ 13 28 19
135 182 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 6 5
136 183 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 17 57 31
137 186 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 7 3
138 187 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8 25 15
139 172 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 25 55 41
140 180 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 56 160 91
141 184 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 30 53 40
142 185 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 0 0 0
143 173 โรงเรียนบ้านหนองโน 4 9 8
144 179 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 3 4 4
145 177 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 1 3 2
146 178 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 5 10 8
147 188 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 11 14 11
148 189 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 30 50 42
149 199 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 4 6 6
150 201 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 15 46 27
151 202 โรงเรียนบ้านหินสูง 1 1 1
152 200 โรงเรียนบ้านหินโงม 8 14 10
153 203 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 4 13 7
154 190 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 6 7 7
155 193 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 9 17 12
156 194 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 12 20 17
157 195 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 7 10 8
158 196 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 27 65 48
159 197 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 4 5 5
160 191 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 4 6 5
161 192 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 14 28 20
162 198 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 2 5 3
163 208 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 17 51 30
164 209 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 1 3 2
165 073 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 4 14 6
166 143 โรงเรียนบ้านเม็ก 6 10 8
167 150 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 12 65 27
168 153 โรงเรียนบ้านเวินบึก 0 0 0
169 204 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 5 12 9
170 205 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 8 12 11
171 210 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 11 68 27
172 023 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 3 4 4
173 024 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 2 4 3
174 027 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 12 36 23
175 028 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 5 15 9
176 026 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 0 0 0
177 025 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 15 21 20
178 031 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 2 4 4
179 030 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 11 36 19
180 206 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 5 16 10
181 046 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 25 47 35
182 055 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 4 11 7
183 074 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 9 18 13
184 122 โรงเรียนบ้านโนน 3 3 3
185 109 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 23 71 31
186 110 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 9 8
187 108 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 53 126 90
188 111 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 2 3 3
189 113 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 8 16 13
190 112 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 14 24 21
191 114 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 3 9 6
192 115 โรงเรียนบ้านโนนจิก 5 15 10
193 116 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 8 12 8
194 117 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 28 43 39
195 118 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 44 82 65
196 119 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 11 15 14
197 120 โรงเรียนบ้านโนนสุข 23 52 40
198 121 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 21 37 28
199 136 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 12 28 20
200 137 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1 1 1
201 207 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 1 3 2
202 084 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 10 5
203 147 โรงเรียนบ้านไร่ 45 85 64
204 146 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 9 22 14
205 211 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 7 19 12
206 224 โรงเรียนสิริปัญญาพิทยา 1 3 2
207 215 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 5 10 7
208 216 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 5 8 7
209 218 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 93 197 142
210 219 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 19 36 29
211 213 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ 3 6 5
212 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 30 63 43
213 214 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 0 0 0
214 014 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 1 1
215 212 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 0
216 217 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 0 0 0
217 220 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา 2 11 4
218 011 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 0 0 0
219 012 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) 0 0 0
220 009 โรงเรียนตชด.บ้านป่าหญ้าคา 1 6 3
221 008 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 3 7 6
222 010 โรงเรียนตชด.ปากลา 0 0 0
รวม 2238 4860 3450
8310

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]