งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ขอเชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2561
ณ. โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย,โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

==========================================
แจ้งโรงเรียนที่ร่วมแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกกิจกรรม
*** ให้นำคอมพิวเตอร์มาเอง ***
==================================

►► ลำดับที่แข่งขัน ►►

ลำดับที่ กลุ่มเครือข่าย
1 เฝ้าไร่
2 จุมพล
3 ชุมช้าง-บ้านผือ
4 เซิม-โพธิ์
5 นาหนัง
6 วังหลวงหนองหลวง
7 ทุ่งหลวงต่างคำ
8 เปงจานนคร
9 รัตนวาปี
10 วัดหลวงสร้างนางขาว
11 กุดบง

 

ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 
ที่ รายการดำเนินการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ/สถานที่
1 ประชุม Admin  ระดับ กลุ่มเครือข่าย 31 ส.ค. 61 ศึกษานิเทศก์ ห้องพิสัยสรเดช
2 แข่งขัน ระดับ กลุ่มเครือข่าย 6-7ก.ย. 61 ประธาน เครือข่าย กิจกรรมและเกณฑ์
ตามประกาศ สพฐ.
3 โอนข้อมูลการแข่งขันจาก
ระบบกลุ่มโรงเรียน สู่ระดับเขต
9 ก.ย. 61 ประธาน เครือข่าย ระบบรับโอนข้อมูล
วันสุดท้าย 9 ก.ย. 61เวลา 21.00 น.
4 4.1โรงเรียนขยายโอกาส(ม.1-ม.3)ลงทะเบียนแข่งขัน
4.2โรงเรียนประถมแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู (แข่งขันระดับเขต)
10 ก.ย. 61 Admin โรงเรียน โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
5 แข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(พิธีเปิด วันที่ 14 ก.ย. 61
ณ เวทีกลาง โรงเรียนอนุบาลจุมพลฯ
14-15ก.ย. 61 กองเลขาฯ
ประธาน กพศ./
ประธานศูนย์สาระฯ/
ก.ต.ป.น.
1. สพป.หนองคายเขต 2
2. ร.ร.อนุบาลจุมพลฯ
3. ร.ร.บ้านเวินฯ
 
วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน 2561 เวลา 04:56 น.

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว
(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
 

วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน 2561 เวลา 04:51 น.
  รายชื่อ ศน. ที่รับผิดชอบกิจกรรมแข่งขัน
กิจกรรมที่ประกวดแข่งขัน ชื่อ ศน.ที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นายตุ๊ จงรักษ์ 085-6070202
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นายเวชยันต์ ภูละคร 081-2613363
กิจกรรมการศึกษาพิเศษ/เรียนร่วม นายปรีชา หลักคำพันธ์ 086-4180725
กิจกรรมดนตรี/กิจกรรมท้องถิ่น นายสมพงษ์ มหาโยธี 092-5927345
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นางอรอุมา บวรศักดิ์ 081-8736664
กิจกรรมปฐมวัย นางสาวนิยากร ศรีมังคละ 081-9740942
การงานอาชีพ/สุขศึกษาพลศึกษา นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย 087-0395185
คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์/นักบินน้อย ว่าที่ ร.อ.รามภคิน โทรัตน์ 087-2227970
ภาษาไทย/ทัศนศิลป์/พัฒนาผู้เรียน นางรำเพย ทินกระโทก 089-8424963
ภาษาอังกฤษ/นาฏศิลป์ นางจุฬาภรณ์ จันชารี 080-7474270
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 114
จำนวนทีม 1,219
จำนวนนักเรียน 2,704
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,875
จำนวนกรรมการ 1,069
ครู+นักเรียน 4,579
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,648
ประกาศผลแล้ว 202/287 (70.38%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 55
สัปดาห์ที่แล้ว 23
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 69
ปีนี้ 2,564
ทั้งหมด 121,423