แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 41 33 80.49% 6 14.63% 2 4.88% 0 0% 41
2 โรงเรียนบ้านผือ 49 32 71.11% 5 11.11% 7 15.56% 1 2.22% 45
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 40 30 75% 6 15% 4 10% 0 0% 40
4 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 39 30 76.92% 6 15.38% 1 2.56% 2 5.13% 39
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 38 29 76.32% 3 7.89% 5 13.16% 1 2.63% 38
6 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 36 28 80% 5 14.29% 2 5.71% 0 0% 35
7 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 30 24 82.76% 3 10.34% 1 3.45% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนบ้านแบง 33 23 69.7% 4 12.12% 3 9.09% 3 9.09% 33
9 โรงเรียนบ้านเซิม 31 23 74.19% 2 6.45% 4 12.9% 2 6.45% 31
10 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 24 20 83.33% 4 16.67% 0 0% 0 0% 24
11 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 24 20 86.96% 2 8.7% 1 4.35% 0 0% 23
12 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 33 19 57.58% 7 21.21% 4 12.12% 3 9.09% 33
13 โรงเรียนบ้านบัว 32 19 63.33% 6 20% 4 13.33% 1 3.33% 30
14 โรงเรียนบ้านนาฮำ 27 18 66.67% 4 14.81% 4 14.81% 1 3.7% 27
15 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 27 17 62.96% 4 14.81% 4 14.81% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 24 15 62.5% 4 16.67% 0 0% 5 20.83% 24
17 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 20 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
18 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 23 14 60.87% 4 17.39% 5 21.74% 0 0% 23
20 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 24 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
21 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 18 11 64.71% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.76% 17
24 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 15 11 78.57% 1 7.14% 0 0% 2 14.29% 14
26 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 21 10 47.62% 6 28.57% 5 23.81% 0 0% 21
27 โรงเรียนบ้านแป้น 21 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
28 โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี 17 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
29 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 22 9 45% 7 35% 3 15% 1 5% 20
30 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 13 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านหนองหอย 15 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนบ้านนายาง 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
35 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 22 7 38.89% 6 33.33% 1 5.56% 4 22.22% 18
36 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านต้อน 13 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
44 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 11 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านดงดาล 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านน้ำเป 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
51 โรงเรียนสันติรักษ์ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านหนองแอก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านจับไม้ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านนาเมย 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านปัก 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
68 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านปักหมู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านนาหนัง 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
78 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
81 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
82 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
83 โรงเรียนบ้านตาลชุม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านนาตาล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านคำจำปา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านนาดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนปัญญาเพิ่มพูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านกุดบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]