สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เฝ้าไร่วิทยา 11 7 3 21
2 บ้านโนนสะอาด 11 5 4 20
3 บ้านพระบาทนาหงส์ 11 5 2 18
4 เวทีราษฎร์บำรุง 8 6 5 19
5 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 8 6 3 17
6 อนุบาลรัตนบัณฑิต 8 6 1 15
7 สุทธสิริโสภา 8 5 2 15
8 บ้านเซิม 8 3 5 16
9 บ้านแบง 7 8 6 21
10 บ้านโพธิ์ 6 6 5 17
11 รุจีจินตกานนท์ 6 4 2 12
12 บ้านผือ 5 14 5 24
13 รสลินคัคณางค์ 5 2 4 11
14 ชุมชนบ้านปากสวย 5 2 3 10
15 บ้านโนนสวรรค์ 5 2 3 10
16 บ้านนาฮำ 5 1 2 8
17 บ้านนาเพียงใหญ่ 4 7 1 12
18 บ้านดงกำพี้ 4 4 2 10
19 บ้านเชียงอาด 4 4 1 9
20 บ้านจับไม้ 4 2 0 6
21 บ้านนายาง 4 1 1 6
22 อนุบาลเธียรวนนท์ 3 3 2 8
23 บ้านบัณฑิตน้อย 3 1 3 7
24 บ้านต้อน 3 0 0 3
25 กุดแคนโนนมันปลา 3 0 0 3
26 อนุบาลหนองควาย 2 2 3 7
27 บ้านคำเจริญ 2 2 2 6
28 บ้านโนนฤๅษี 2 2 1 5
29 เตชะไพบูลย์ 1 2 1 1 4
30 หมู่บ้านตัวอย่าง 2 0 4 6
31 บ้านหนองอั้ว 2 0 1 3
32 บ้านหนองบัวเงิน 2 0 1 3
33 สันติรักษ์ 2 0 1 3
34 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2 0 1 3
35 บ้านโปร่งสำราญ 2 0 1 3
36 บ้านหาดสั่ง 2 0 0 2
37 บ้านสามัคคีชัย 2 0 0 2
38 บ้านตาลชุม 2 0 0 2
39 บ้านคำปะกั้ง 1 5 4 10
40 บ้านบัว 1 4 7 12
41 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1 4 3 8
42 บ้านดงสระพัง 1 3 0 4
43 บ้านคำโคนสว่าง 1 3 0 4
44 อนุบาลอรวรรณ 1 2 3 6
45 บ้านวัดหลวง 1 2 2 5
46 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 1 2 2 5
47 บ้านน้ำเป 1 2 1 4
48 บ้านดอนเหมือด 1 1 3 5
49 บ้านท่าคำบง 1 1 2 4
50 บ้านหนองเค็ม 1 1 2 4
51 บ้านแป้น 1 1 1 3
52 บ้านดงดาล 1 1 1 3
53 บ้านโคกกลาง 1 1 1 3
54 บ้านนาทับไฮ 1 1 0 2
55 บ้านปักหมู 1 1 0 2
56 อนุบาลเฝ้าไร่ 1 1 0 2
57 บ้านหนองหอย 1 0 3 4
58 บ้านหนองแก้ว 1 0 3 4
59 บ้านหนองวัวชุม 1 0 2 3
60 บ้านกลุ่มพัฒนา 1 0 1 2
61 บ้านโคกหัวภู 1 0 0 1
62 บ้านคำจำปา 1 0 0 1
63 บ้านนาดี 1 0 0 1
64 บ้านโนนหนามแท่ง 1 0 0 1
65 ชุมชนบ้านชุมช้าง 0 5 1 6
66 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 0 2 3 5
67 บ้านหนองแอก 0 2 2 4
68 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 2 1 3
69 บ้านท่าหนองพันทา 0 2 1 3
70 อนุบาลนิคมเปงจาน 0 2 1 3
71 บ้านนาคำมูลชมภูพร 0 1 1 2
72 โนนยางดอนเม็ก 0 1 1 2
73 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 0 1 1 2
74 บ้านปัก 0 1 0 1
75 บ้านนาหนัง 0 1 0 1
76 บ้านสร้างนางขาว 0 1 0 1
77 สนธิราษฎร์บำรุง 0 1 0 1
78 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 0 1 0 1
79 บ้านใหม่ 0 0 2 2
80 บ้านโคกถ่อนวิทยา 0 0 1 1
81 บ้านนาเมย 0 0 1 1
82 บ้านหนองหลวง 0 0 1 1
83 บ้านนาตาล 0 0 1 1
84 บ้านนาสิงห์ 0 0 1 1
85 ป่าไม้อุทิศ 8 0 0 1 1
86 ยูเนสโกสัมมนา 0 0 1 1
87 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 0 0 0 0
88 บ้านกุดแกลบ 0 0 0 0
89 อนุบาลภัทรมน 0 0 0 0
90 บ้านก่องขันธ์ 0 0 0 0
91 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 0 0 0 0
92 บ้านเหล่าต่างคำ 0 0 0 0
93 บ้านหนองยาง 0 0 0 0
94 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 0 0 0
95 ปัญญาเพิ่มพูล 0 0 0 0
96 บ้านหนองกุ้ง 0 0 0 0
97 บ้านนิคมดงบัง 0 0 0 0
98 นิคมเจริญชัย 0 0 0 0
99 บ้านกุดบง 0 0 0 0
100 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 0 0 0
101 บ้านหนองแหวน 0 0 0 0
102 บ้านห้วยเปลวเงือก 0 0 0 0
103 บ้านนาชุมช้าง 0 0 0 0
104 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 0 0 0 0
รวม 201 170 143 514

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]