ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 89.10 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำเป สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดแคนโนนมันปลา สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านดงดาล สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 6
7 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 6
8 บ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 8
9 บ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 8
10 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 10
11 อนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 10


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำโคนสว่าง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 758
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 348
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 90.50 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 650
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 658
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 656
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 652
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 651
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ
2 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 4
5 สันติรักษ์ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 5
6 บ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 6
7 บ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 7
8 บ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 8
9 บ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 9


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 790
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 6
7 บ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 7
8 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 8
9 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 9
10 บ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 10
11 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 11
12 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 12
13 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 13
14 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 14
15 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 61 ทองแดง 15


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 4
5 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 6
7 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 7
8 บ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 8
9 บ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 9
10 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 62 ทองแดง 10


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำเจริญ สพป. หนองคาย เขต 2 89.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเค็ม สพป. หนองคาย เขต 2 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 86.20 ทอง 4
5 บ้านนาตาล สพป. หนองคาย เขต 2 85.80 ทอง 5
6 บ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 2 85.60 ทอง 6
7 บ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 85.60 ทอง 6
8 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 85.20 ทอง 8
9 บ้านกุดแกลบ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 9
10 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 2 83.80 ทอง 10
11 โนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 83.60 ทอง 11


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 811
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 6
7 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 7
8 เฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 8


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 791
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 สนธิราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 5
6 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 71 เงิน 6
7 บ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 7
8 ชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 60.50 ทองแดง 8
9 บ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 60.50 ทองแดง 8
10 บ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 42 เข้าร่วม 10
11 บ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 27 เข้าร่วม 11


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 792
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 5
6 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 6
7 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 7
8 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 8
9 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 8


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 82.20 ทอง 4
5 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 81.20 ทอง 5
6 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 80.20 ทอง 6


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 91.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำเจริญ สพป. หนองคาย เขต 2 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 81.75 ทอง 4
5 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 2 81.50 ทอง 5
6 บ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 80.75 ทอง 6
7 บ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 80.75 ทอง 6


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 87.20 ทอง ชนะเลิศ
2 สุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 80.40 ทอง 4


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 093
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงดาล สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 4
5 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 6
7 อนุบาลอรวรรณ สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 7


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 789
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 7
8 บ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 8
9 บ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 9
10 บ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 10
11 บ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 61 ทองแดง 11


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแก้ว สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 7


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒