งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการที่แข่งขันคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 14 กิจกรรม
***ให้นักเรียนทุกทีม เตรียม ปากกา,ปากกาลบคำผิด, ดินสอ, ยางลบ, ไม้บรรทัด *** มาเอง  ครับ


 
 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation)
โจทย์การแข่งขัน
    1. ประเพณีลอยกระทง
    2. ประเพณีสงกรานต์
    3. ประเพณีแข่งขันเรือยาว
หมายเหตุ: ให้แต่ละทีม เตรียม หูฟัง ไมโครโฟน ดินสอ ยางลบ มาเอง ครับ


   การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 และ ม.4-6
หมายเหตุ: ให้นักเรียนแต่ละทีมเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเองทุกอย่าง


   การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ม.1-3 และ ม.4-6
หมายเหตุ: เน้นสเกล(Scale)การออกแบบที่สามารถนำไปสร้างและใช้งานได้ตามความเป็นจริง


 
ปฏิทินการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561
1 ก.ย.2561           
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
และการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (ประธานสหวิทยาเขต 9 สห
/ประธานคณะกรรมการการจัดงาน กลุ่ม 1-4 และเลขานุการ) ณ ห้องศรีสว่างรัตน์ สพม.32
7 ก.ย.2561         
ประชุมคณะกรรมการการจัดงานกลุ่ม 1-4 และผู้ควบคุมดูแลระบบ (Admin) ณ ห้องศรีสว่างรัตน์ สพม.32
10-21 ก.ย.2561   
ลงทะเบียนนักเรียน-ครู ระดับเขตพื้นที่
22-29 ก.ย.2561   
ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข ข้อมูลนักเรียน-ครู
30 ก.ย.2561       
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน-ครู (24.00 น.)
8-9 ต.ค.2561     
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่กลุ่ม 4 โรงเรียนสตึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
<หลังสิ้นสุดการแข่งขัน 1 วัน>
สรุปและรับรองผลการแข่งขัน 
ประกาศผลการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่

รายการปฏิบัติระดับภาค ณ จังหวัดบุรีรัมย์

23 พ.ย.2561     
โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่เข้าสู่ระดับภาค
23-25 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค
26-27 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู/อนุญาตการเปลี่ยนตัว
27 พฤศจิกายน 2561
อนุมัติการแก้ไขข้อมูล
28-29 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
6-8 ธันวาคม 2561
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 1,141
จำนวนนักเรียน 2,529
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,712
จำนวนกรรมการ 803
ครู+นักเรียน 4,241
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,044
ประกาศผลแล้ว 195/243 (80.25%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 0
ทั้งหมด 87,380