งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่และสถานที่กำหนด
ระหว่าง วันที่ 6 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารอนุสรณ์ 60 ห้อง ป. 3/1 ป.3/2 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารจึงบุ้นย้ง ห้อง ป 5/1 ป.5/2 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทยจีน ชั้น ม. 1/2 ม.1/3 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารอนุสรณ์ 60 ห้อง ป. 3/3 ป.3/4 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารจึงบุ้นย้ง ห้อง ป.5/3 ป.5/4 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทยจีน ห้อง ม.1/4 ม.1/5 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารอนุสรณ์ 60 ห้อง ป. 2/5 ป.3/5 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารจึงบุ้นย้ง ห้อง ป.5/5 ป.6/1 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทยจีน ห้อง ม.2/1 ม.2/2 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารอนุสรณ์ 60 ห้อง ป. 4/2 ป. 4/3 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารจึงบุ้นย้ง ห้อง ป. 6/2 ป.6/3 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทยจีน ห้อง ม. 2/3 ม.2/4 6 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารอนุสรณ์ 60 ห้อง ป. 1/1 ป.1/2 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารอนุสรณ์ 60 ห้อง ป. 1/3 ป.1/4 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารอนุสรณ์ 60 ห้อง ป. 2/1 ป.2/2 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารจึงบุ้นย้ง ห้อง ป. 4/4 ป.4/5 ม. 1/1 6 ต.ค. 2561 09.00-10.00
-
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทยจีน ห้อง ม.2/5 ม.3/1 6 ต.ค. 2561 09.00-10.00
-
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ หอการค้าไทยจีน ห้อง ม. 3/2 ม.3/3 ม.3/4 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารจึงบุ้นย้ง ห้อง ป. 6/4 ป.6/5 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]