งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ. ID:766,ID181,ID184,ID190,ID770 
ดูรายละเอียดในตารางกรแข่งขัน

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน สาระศิลปะ-ดนตรี (ID:353), (ID:370) 
                
ดูรายละเอียดในตารางการแข่งขัน


แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. กิจกรรมที่ 13(ID184),14(ID190),15(ID770) ดูรายละเอียดในตารางการแข่งขัน
https://esan68.sillapa.net/sp-center/?name=index&file=time_table_by_date
 
วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10:08 น.
1. ให้โรงเรียนเสนอรายชื่อครู/ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสิน "การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ประจำปี 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  โดยกำหนดให้เสนอรายชื่อได้กิจกรรมละ 1 คน และพิจารณากรอกข้อมูลให้ครบทุกสดมภ์
2. ถ้าคุณครู/ผู้บริหารสถานศึกษาท่านใด/โรงเรียนใด  มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ/ชาติ  ไม่ควรส่งมาเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับภาค/ชาติ
3. ให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นชื่อไฟล์ข้อมูล เช่น ร.ร.บ้านขี้เหล็กฯ.xlsx ส่งในรูปแบบไฟล์ Excel เท่านั้น
โดยส่งไฟล์ไปที่อีเมล  [email protected]  หรือไลน์  chatree4u
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม จึงขยายเวลารับฯ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
4. หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0818719591 หรือ ID Line : chatree4u
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 01:21 น.
ลำดับที่การแข่งขันของแต่ละเขต
https://drive.google.com/file/d/1ikSbz5PzuT1HXADhmz2yWA9MZYZXZ6_z/view

 
วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 16:33 น.
ขณะนี้ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอแจ้งให้ศูนย์สาระฯ ทุกศูนย์ เข้าระบบเพื่อดำเนินการข้อ 1.-4.
1. ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลนักเรียน/ครู ให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง
2. ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการประกาศผลการแข่งขัน ให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง
3. ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง
4. พิมพ์เอกสารการแข่งขัน เช่น ผลการแข่งขัน (Doc.6) เป็นต้น
5. สแกนเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น Doc.1-5 ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์  *.pdf โดยแยกเป็นแฟ้ม (Folder) ตามจำนวนกิจกรรมที่แข่งขัน (เก็บเอกสารฉบับจริงไว้ที่ศูนย์สาระฯ ก่อน)
6. ส่งไฟล์ตามข้อ 5. เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (รอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการ)
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 21:47 น.
  1. ให้โรงเรียนเสนอรายชื่อครู/ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสิน "การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ประจำปี 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  โดยกำหนดให้เสนอรายชื่อได้กิจกรรมละ 1 คน และพิจารณากรอกข้อมูลให้ครบทุกสดมภ์

  2. ถ้าคุณครู/ผู้บริหารสถานศึกษาท่านใด/โรงเรียนใด  มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ/ชาติ ในกิจกรรมนั้น  ไม่ควรส่งมาเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับภาค/ชาติ

  3. ให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นชื่อไฟล์ข้อมูล เช่น ร.ร.บ้านขี้เหล็กฯ.xlsx ส่งในรูปแบบไฟล์ Excel เท่านั้น
    โดยส่งมาที่ 
    [email protected]   ภายในวันที่  17 ตุลาคม  2561          ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ใบสมัคร

  4. หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ไชยโยธา โทร. 0818719591 หรือ ID Line : chatree4u
     

 
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 01:36 น.
เรียนแจ้งทุกโรงเรียน ขอให้ท่านเข้าระบบโรงเรียนผ่านเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขต https://esan68.sillapa.net/sp-ssk2/ เพื่อทำการตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ครู/นักเรียนและรายการแข่งขันให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นจะปิดระบบลงทะเบียน และเปิดให้ศูนย์สาระฯและผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลสารสนเทศไปดำเนินการต่อไป 
วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 23:46 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 194
จำนวนทีม 4,634
จำนวนนักเรียน 9,175
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,865
จำนวนกรรมการ 1,787
ครู+นักเรียน 16,040
ครู+นักเรียน+กรรมการ 17,827
ประกาศผลแล้ว 270/287 (94.08%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 2
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 9
ทั้งหมด 315,094