งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแก้ไขประกาศผลการแข่งขัน
หมวดหมู่คณิตศาสตร์ รหัสกิจกรรม 132 คณิตคิดเร็ว ป.1 -ป.3
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี รหัสกิจกรรม 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1- ป.6
หมวดหมู่วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. รหัสกิจกรรม766 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 -ป.3
 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน

หมวดหมู่คอมพิวเตอร์ หนังสือ 
หมวดหมู่หุ่นยนต์ หนังสือ 
หมวดหมู่ศิลปะ-ดนตรี หนังสือ
หมวดหมู่ศิลปะ-ทัศนศิลป์ หนังสือ
หมวดหมู่ศิลปะ-นาฏศิลป์ หนังสือ
หมวดหมู่ภาษาไทย หนังสือ /ในจังหวัด
หมวดหมู่สังคมศึกษาฯ หนังสือ

หมวดหมู่คณิตศาสตร์ หนังสือ
หมวดหมู่วิทยาศาสตร์ หนังสือ/คำสั่ง
หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ หนังสือ/ในจังหวัด
หมวดหมู่การงานอาชีพฯ หนังสือ/คำสั่ง
เรียนรวม-ภาษาไทย/ สังคม/ ศิลปะการงานฯ หนังสือ/คำสั่ง
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน หนังสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หนังสือ/คำสั่ง
กิจกรรมสุขศึกษาพละศึกษา/หนังสือ/คำสั่ง
 
 
ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทุกเขตพื้นที่โอนข้อมูลมาที่ระดับภาค/ชาติ 23 พ.ย. 2561  
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 23 - 25 พ.ย. 2561
(ขยายเวลาถึงวันที่27 พ.ย.2561)
 อนุมัติแก้ไขข้อมูล 27 พ.ย. 2561
(ขยายเวลาถึงวันที่ 29 พ.ย.2561)
 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2561 
♦ จัดการแข่งขันระดับภาค/ชาติ 6-8 ธ.ค. 2561
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับขาติ หลังจบการแข่งขัน
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินนักบินน้อย สพฐ. ระดับประถมศึกษา
หนังสือเชิญ

 
วันอังคาร ที่ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 22:02 น.
จุดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรม
แผนผังสถานที่แข่งขัน พื้นที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / รร.อนุบาลบุรีรัมย์ /แผนที่เดินทาง
หุ่นยนต์ รร.อนุบาลบุรีรัมย์ /โดม 200 ปี 
ศิลปะ-ดนตรี รร.ไตรภูมิวิทยา/รร.เสนศริอนุสรณ์ /รร.เทศบาล1 /รร.เขตการทางสงเคราะห์5
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ และทัศนศิลป์ /วัดบ้านไทร/บ้านาศรีถาวร/อนุบาลประโคนชัย/อนุบาลกระสัง/วัดหนองตะครอง/ชุมชนบ้านสองชั้น
บ้านแสลงโทน/บ้านหนองเต็ง/แสลงโทนพิทยาคม/หอประชุมอ.พลับพลาชัย
ภาษาไทย รร.อนุบาลนางรอง
สังคมศึกษาฯ รร.อนุบาลหนองกี่ /รร.หนองกี่พิทยาคม

คณิตศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
วิทยาศาสตร์ รร.มารีย์อนุสรณ์
ภาษาต่างประเทศ รร.ถนนหักพิทยาคม/รร.พิมพ์รัฐประชาสรรพ์
การงานอาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพสตึก/รร.ชุมชนบ้านดอนมนต์/รร.บ้านหนองเชือก
เรียนรวม-ภาษาไทย รร.อนุบาลสตึก/ สังคม รร.ชุมชนบ้านดอนมนต์ / ศิลปะ รร.บ้านสตึก/ การงานฯ รร.บ้านหนองเกาะฯ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน รร.อนุบาลห้วยราช / รร.วัดบ้านสนวน
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 15:34 น.

แผนผังการจัดกิจกรรมถนนคนเรียน
ณ สนามช้างอารีนา

ประกาศการส่งเอกสาร
แบบแจ้งรายการส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน
    แบบแจ้งรายการที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมการล่วงหน้าหมวดหมู่คอมพิวเตอร์
    แบบแจ้งรายการที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมการล่วงหน้าหมวดหมู่สาระนาฏศิลป์
    แบบแจ้งรายการที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมการล่วงหน้าหมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    แก้ไขกำหนดส่งเอกสารหมวดหมู่วิทยาศาสตร์ 
   ำหนดการส่งเอกสารหมวดหมู่คณิตศาสตร์
   กำหนดการส่งเอกสารหมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   กำหนดส่งเอกสารกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)
    กำหนดส่งเอกสารหมวดหมู่การงานอาชีพ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
แจ้งเพิ่มเติมการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
1. ใช้เครื่องกลางของสถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์(โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)โดยให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 ทีม
2. ผู้เข้าแข่งขันศึกษาเกณฑ์การแข่งขันทุกรายการให้เข้าใจ
3. คณะกรรมการจะจัดเตรียมอุปกรณ์(ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ)สำหรับใช้ในการแข่งขัน กรณ๊ ไมโครโฟนและ หูฟังผู้เข้าแข่งขันสามารถจัดเตรียมมาเองเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
4. การนำโปรแกรมมาติดตั้งเพิ่มเติมให้ทีมที่เข้าแข่งขันทำการบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD / DVD เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทอื่น
แจ้งเพิ่มเติมกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 สนามการแข่งขันจะจัดเตรียมโต๊ะหน้าขาวขนาดกว้าง 45 ยาว 150 สูง 75 เพิ่มเติมให้ทีมละ 2 ตัว สำหรับจัดวางโครงงาน 
คลิกดูรายละเอียด SPEC คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการแข่งขัน ที่นี้
แจ้งเปลี่ยนจุดการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3  ในวันที่ 8 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 41-61 จากเดิมหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  เปลี่ยนเป็น อาคาร BRU DOME  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
NEW  ประกาศกิจกรรมหุ่นยนต์สพฐ. ทุกรายการ แจ้งผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์มาเอง
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 5,508
จำนวนทีม 14,749
จำนวนนักเรียน 47,698
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 26,262
จำนวนกรรมการ 1,259
ครู+นักเรียน 73,960
ครู+นักเรียน+กรรมการ 75,219
ประกาศผลแล้ว 287/287 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7,309
เมื่อวาน 15,529
สัปดาห์นี้ 87,091
สัปดาห์ที่แล้ว 1,116,948
เดือนนี้ 1,270,251
เดือนที่แล้ว 606,731
ปีนี้ 2,130,790
ทั้งหมด 2,130,790