งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.20) กลุ่ม 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เรียน คุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 

             ตามที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทุกกิจกรรม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ศูนย์แข่งขันที่ 1 กลุ่ม 1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นั้น ขอแจ้งให้คุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ปฏิบัติตามมติที่ประชุมแต่ละกิจกรรม ดังนี้
             1) โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 ให้ส่งรูปเล่มรายงานโครงงาน ภายในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไม่เกิน 12.00 น. ที่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
             2) โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-6 ให้ส่งรูปเล่มรายงานโครงงาน ภายในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไม่เกิน 12.00 น. ที่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

                                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
                                                           โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
                    
สนามแข่งขัน มี 4 แห่ง
        1. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เฉพาะกิจกรรมสภานักเรียน, กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา, กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) 
        2.
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                3) กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
        3. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                3) กิจกรรมคอมพิวเตอร์
        4. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์)
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เฉพาะกิจกรรมลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด) 
                4) กิจกรรมหุ่นยนต์
                5) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13:36 น.
ปฏิทินดำเนินการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ศูนย์แข่งขันที่ 1 กลุ่ม 1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 
- เปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  3-10 ตุลาคม 2561
- ปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 11 ตุลาคม 2561 (เวลา 0.01 น.) 
- ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม 16-22 ตุลาคม 2561
- ปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม 23 ตุลาคม 2561 (เวลา 0.01 น.) 
- พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 23-28 ตุลาคม 2561
- การจัดการแข่งขัน สนามแข่ง 4 แห่ง 29-31 ตุลาคม 2561
- ประกาศผลการแข่งขัน 12 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 16 พฤศจิกายน 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 39
จำนวนทีม 1,273
จำนวนนักเรียน 2,765
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,866
จำนวนกรรมการ 1,218
ครู+นักเรียน 4,631
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,849
ประกาศผลแล้ว 208/212 (98.11%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 0
ทั้งหมด 128,899