::sm-brm4

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สนามแข่งขันกลุ่มที่ 4 โรงเรียนสตึก
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

001 ภาษาไทย

1. 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
10. 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
11. 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
12. 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
13. 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
14. 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]