งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

.:แบบประเมินความพึงพอใจใน:.
​การเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม 

วิชาและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี 2561

 
 ที่  รายการ  Word   PDF 
1. SS-001-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
2. SS-002-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
3. SS-003-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
4. SS-004-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้ฝึกสอน
5. SS-005-แบบหนังสือเพิ่มข้อมูลผู้ฝึกสอน
6. SS-006-แบบหนังสือขอเพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
7. คู่มือการใช้งานระบบการแข่งขัน -
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 
วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 15:49 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.    
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำหรับการศึกษาพิเศษ
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ส่งมอบชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษต่างๆ 12-14 พย. 2561  
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน / ครู 14-21 พ.ย. 2561
 ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน / ครู 21 พ.ย. 2561
 ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 22-23 พ.ย. 2561
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 2561
♦ จัดการแข่งขันระดับชาติ (ศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 6-8 ธ.ค. 2561
♦ ประกาศผลการแข่งขันระดับชาติ  หลังจบการแข่งขัน
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
 

 
วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:51 น.

       เมื่อวันเสาร์ที่  3  พฤศจิกายน 2561 เจ้าภาพมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ โดยมีนายสุรพล  เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. กลุ่ม 4 เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยนางกนกวลี  กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 นางอรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สังกัด สศศ. กลุ่ม 3 และ กลุ่ม 4 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงการเตรียมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:50 น.
สูจิบัตรการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ (แก้ไข 22 พ.ย.61)  คลิก!!

**แก้ไข
สถานที่แข่งขัน ID ที่ 43 44 46 47 48 50 51 52 53 และ 55
วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:49 น.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:02 น.
ที่พักโรงแรม ในอำเภอนางรอง สามารถติดต่อได้ตามนี้ คลิก!!

ที่พักโรงแรม ในจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถติดต่อได้ตามนี้  คลิก!!

 
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58 น.
ทุกท่านสามารถสั่งจองเสื้อได้ที่นี่ คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 195
จำนวนนักเรียน 256
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 231
จำนวนกรรมการ 186
ครู+นักเรียน 487
ครู+นักเรียน+กรรมการ 673
ประกาศผลแล้ว 44/44 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 15
เมื่อวาน 25
สัปดาห์นี้ 40
สัปดาห์ที่แล้ว 93
เดือนนี้ 469
เดือนที่แล้ว 189
ปีนี้ 1,759
ทั้งหมด 47,502