สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0
2 002 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
3 003 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0
4 004 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0
5 005 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 0 0 0
6 006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 0 0 0
7 007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0 0 0
8 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
9 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 0 0 0
10 010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 0 0 0
11 011 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 0 0 0
12 012 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 0 0 0
13 013 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ เบอร์โทรศัพท์ 081-5797172
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]