สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 62 140 99
2 002 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 42 105 70
3 003 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 39 95 66
4 004 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 33 88 56
5 005 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 33 59 45
6 006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 38 106 66
7 007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 44 72 60
8 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 37 72 56
9 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 39 107 69
10 010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 54 110 85
11 011 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 11 26 16
12 012 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 11 16 14
13 013 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 10 16 13
14 014 โรงเรียนการศึกาษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1 2 2
รวม 454 1014 717
1731

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ เบอร์โทรศัพท์ 081-5797172
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]