งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.:แบบประเมินความพึงพอใจใน:.
​การเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม 

วิชาและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี 2561


 
                .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
         กลุ่มการศึกษาพิเศษ(กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ)ระดับชาติ    
 
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู 5-16 พย. 2561  
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 16 พ.ย. 2561
 ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 17 พ.ย. 2561
 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2561 
♦ จัดการแข่งขันระดับชาติ 6-8 ธ.ค. 2561
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับขาติ หลังจบการแข่งขัน
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 
วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 15:56 น.
  
 ที่  รายการ  Word   PDF 
1. SS-001-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
2. SS-002-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
3. SS-003-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
4. SS-004-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้ฝึกสอน
5. SS-005-แบบหนังสือเพิ่มข้อมูลผู้ฝึกสอน
6. SS-006-แบบหนังสือขอเพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
7. คู่มือการใช้งานระบบการแข่งขัน -
 
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:03 น.

         เมื่อวันเสาร์ที่  3  พฤศจิกายน 2561 เจ้าภาพมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ โดยมีนายสุรพล  เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. กลุ่ม 4 เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยนางกนกวลี  กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 นางอรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สังกัด สศศ. กลุ่ม 3 และ กลุ่ม 4 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงการเตรียมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:18 น.
สูจิบัตรการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ (แก้ไข 8 พ.ย.61)  คลิก!!

 
วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:31 น.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 
วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:31 น.
ที่พักโรงแรม ในอำเภอนางรอง สามารถติดต่อได้ตามนี้ คลิก!!

ที่พักโรงแรม ในจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถติดต่อได้ตามนี้  คลิก!!

 
วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:30 น.
ทุกท่านสามารถสั่งจองเสื้อได้ที่นี่ คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 454
จำนวนนักเรียน 1,014
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 717
จำนวนกรรมการ 447
ครู+นักเรียน 1,731
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,178
ประกาศผลแล้ว 131/131 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 12
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 45
สัปดาห์ที่แล้ว 59
เดือนนี้ 35
เดือนที่แล้ว 24
ปีนี้ 814
ทั้งหมด 370,976