งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. รายการ Science Show ป.4-6 เป็น อาคาร 4 ห้อง 412
2. รายการ Science Show ม.1-3 เป็น อาคาร 4 ห้อง 413
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:51 น.
1. การแข่งขันโครงงาน ทุกสาระการเรียนรู้ ทุกรายการ ให้ผู้เข้าแข่งขัน เตรียมโต๊ะสำหรับตั้งแสดงโครงงานนำเสนอไปเอง
2. การแข่งขันกิจกรรมทำอาหาร คาวหวาน ให้ผู้เข้าแข่งขัน เตรียมแก๊สสำหรับหุงต้มไปเอง
3. แข่งขันการประดิษฐ์ ที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้เตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าไปด้วย (สถานที่ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าทุกเต็นท์ ไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันเต็นท์ละ  1 จุด)
วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06:55 น.
1.ให้นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเอง
2. Window ตามถนัด
3.โปรแกรม MS office Power Point เวอร์ชั่นตามถนัด
4.อุปกรณ์ต่อพ่วง (ปลั๊ก ลำโพง หูฟัง) นำมาเอง
5.หัวข้อการแข่งขัน กรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:33 น.
หัวข้อการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6,ม 1-3
1  ประเพณีไทย
2  ศาสตร์พระราชา
3  จิตอาสา
4  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:43 น.
หัวข้อที่ใช้ในการจับสลากแข่งขัน ทั้ง 2 กิจกรรม  ประกอบด้วย
1.  ธรรมชาติแสนสวย
2.  เศรษฐกิจพอเพียง
3.  ชุมชนของเรา
4.  ลอยกระทง
5.  การละเล่นของไทย
วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:10 น.
21-23 พฤศจิกายน 2561
วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08:37 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 156
จำนวนทีม 1,765
จำนวนนักเรียน 4,033
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,772
จำนวนกรรมการ 1,166
ครู+นักเรียน 6,805
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,971
ประกาศผลแล้ว 242/287 (84.32%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1,450
เมื่อวาน 1,745
สัปดาห์นี้ 5,915
สัปดาห์ที่แล้ว 63,710
เดือนนี้ 109,308
เดือนที่แล้ว 26,678
ปีนี้ 164,904
ทั้งหมด 164,904