การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปฐมวัย ห้อง อ.3/1 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปฐมวัย ห้อง อ.3/2 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปฐมวัย ห้อง อ.3/3 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปฐมวัย ห้อง อ.3/4 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปฐมวัย ห้อง อ.3/5 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง โถงตะวันออก 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ PEER 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ PEER 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ PEER 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคารอบจ. ชั้น ใต้ถุนตะวันออก 11 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคารอบจ. ชั้น ใต้ถุนตะวันออก 11 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]