การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารกล้วยไม้ชั้น 2    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/5, ป.2/6 11 ต.ค. 2561 09.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารกล้วยไม้ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/8, ป.2/9 11 ต.ค. 2561 09.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ใต้อาคารปกาสตราว ทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2561 09.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ใต้อาคารปกาสตราว ทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2561 09.00 -
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ใต้อาคารปกาสตราว ทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2561 09.00 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ใต้อาคารปกาสตราว ทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2561 09.00 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โดมเล็ก 11 ต.ค. 2561 09.00 -
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ใต้อาคารปกาสตราว ทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2561 09.00 -
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ข้างสระว่ายน้ำ ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 11 ต.ค. 2561 09.00 -
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ข้างสระว่ายน้ำ ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 11 ต.ค. 2561 09.00 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตระแสง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2561 09.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตระแสง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2561 09.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตระแสง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2561 09.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระแสง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2561 09.00
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระแสง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2561 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]