การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.3/8 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.3/9 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/3 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]