การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 3/1 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 3/3 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 3/5 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงอาหารหลังอาคาร 1 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องสมุด อาคาร 2 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องสมุด อาคาร 2 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 4 ห้อง 1/5 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 4 ห้อง 1/6 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร หน้าเสาธง รร. 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 2/1 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 2/3 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 2/5 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องประชุมบัวชมพู 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องประชุมบัวหลวง 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]