แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 72 45 63.38% 14 19.72% 6 8.45% 6 8.45% 71
2 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 46 30 66.67% 10 22.22% 3 6.67% 2 4.44% 45
3 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 58 27 52.94% 8 15.69% 10 19.61% 6 11.76% 51
4 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 44 26 65% 5 12.5% 5 12.5% 4 10% 40
5 โรงเรียนร่มเกล้า 53 25 51.02% 13 26.53% 5 10.2% 6 12.24% 49
6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 41 25 65.79% 6 15.79% 3 7.89% 4 10.53% 38
7 โรงเรียนบ้านทรายมูล 29 19 67.86% 7 25% 0 0% 2 7.14% 28
8 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 33 19 67.86% 6 21.43% 2 7.14% 1 3.57% 28
9 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 25 17 70.83% 3 12.5% 1 4.17% 3 12.5% 24
10 โรงเรียนบ้านถิ่น 31 16 53.33% 3 10% 8 26.67% 3 10% 30
11 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 33 15 48.39% 4 12.9% 7 22.58% 5 16.13% 31
12 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 43 14 32.56% 10 23.26% 11 25.58% 8 18.6% 43
13 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 26 14 56% 4 16% 3 12% 4 16% 25
14 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 20 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 43 12 31.58% 14 36.84% 6 15.79% 6 15.79% 38
16 โรงเรียนอนุบาลสุดา 28 12 42.86% 10 35.71% 4 14.29% 2 7.14% 28
17 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 22 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
18 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 21 12 57.14% 5 23.81% 1 4.76% 3 14.29% 21
19 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 20 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
20 โรงเรียนบ้านค้อ 26 12 50% 4 16.67% 5 20.83% 3 12.5% 24
21 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 24 12 63.16% 2 10.53% 1 5.26% 4 21.05% 19
22 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 24 11 50% 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 23 11 52.38% 5 23.81% 2 9.52% 3 14.29% 21
24 โรงเรียนบ้านโนนงาม 25 11 44% 3 12% 7 28% 4 16% 25
25 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 25 10 45.45% 8 36.36% 3 13.64% 1 4.55% 22
26 โรงเรียนบ้านพร้าว 32 10 32.26% 8 25.81% 2 6.45% 11 35.48% 31
27 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 24 10 41.67% 5 20.83% 5 20.83% 4 16.67% 24
28 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 25 10 43.48% 4 17.39% 4 17.39% 5 21.74% 23
29 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 18 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 22 10 52.63% 3 15.79% 5 26.32% 1 5.26% 19
31 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 22 10 45.45% 3 13.64% 4 18.18% 5 22.73% 22
32 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านท่าลาด 22 9 40.91% 7 31.82% 3 13.64% 3 13.64% 22
34 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 18 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
35 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนบ้านนาเลิง 27 8 29.63% 9 33.33% 5 18.52% 5 18.52% 27
37 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 27 8 36.36% 6 27.27% 5 22.73% 3 13.64% 22
38 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 14 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
39 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 19 8 44.44% 4 22.22% 4 22.22% 2 11.11% 18
40 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 19 8 44.44% 4 22.22% 4 22.22% 2 11.11% 18
41 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง) 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
42 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 19 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
43 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 11 8 72.73% 0 0% 3 27.27% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 18 7 38.89% 7 38.89% 2 11.11% 2 11.11% 18
46 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 21 7 36.84% 6 31.58% 4 21.05% 2 10.53% 19
47 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 19 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
48 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 17 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
49 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 14 7 50% 5 35.71% 0 0% 2 14.29% 14
50 โรงเรียนบ้านหัวขัว 17 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
51 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
52 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 15 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
54 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 10 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 18 6 35.29% 6 35.29% 1 5.88% 4 23.53% 17
56 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
57 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 14 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14
58 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 13 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
59 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 19 6 35.29% 2 11.76% 5 29.41% 4 23.53% 17
60 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 17 6 40% 2 13.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
61 โรงเรียนปรางค์กู่ 13 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
62 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
63 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 10 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 13 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 4 36.36% 11
66 โรงเรียนบ้านหนองแวง 32 5 19.23% 15 57.69% 5 19.23% 1 3.85% 26
67 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 20 5 27.78% 7 38.89% 2 11.11% 4 22.22% 18
68 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 16 5 31.25% 6 37.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
69 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 16 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
70 โรงเรียนดอนปอวิทยา 16 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
71 โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
72 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 12 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
73 โรงเรียนบ้านทรายงาม 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
74 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
75 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 11 5 50% 0 0% 2 20% 3 30% 10
77 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 10 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 22 4 18.18% 6 27.27% 6 27.27% 6 27.27% 22
79 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 17 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
80 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
81 โรงเรียนบ้านโสกจาน 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านนาแพง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านลาด 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 13 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
88 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 13 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
89 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 11 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
90 โรงเรียนบ้านโคกกุง 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
91 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
92 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 12 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
93 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
94 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
96 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
98 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
99 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
101 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านหนองแตง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
107 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 11 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 5 45.45% 11
109 โรงเรียนบ้านหนองอุ 11 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
110 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
113 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
114 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านวังมน 9 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 9
122 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
124 โรงเรียนบ้านวังไฮ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 8 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
126 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านลำภู 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านดอนข่า 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
136 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนปัณณ์รักษ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
140 โรงเรียนบ้านป่าคา 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
141 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 9 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
142 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
143 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
145 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
146 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
149 โรงเรียนบ้านหนองตานา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
150 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
151 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านภูพานทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
155 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
156 โรงเรียนบ้านดงบาก 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
157 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านโนนตาล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านผาสุก 6 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
160 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านฝายหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านห้วยบง 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
168 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 7 0 0% 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 7
170 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
175 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
178 โรงเรียนบ้านนาทม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านคอกวัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านวังคูณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
188 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
190 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองโน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
195 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
196 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
197 โรงเรียนบ้านกุดจิก(เมือง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
198 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
199 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
200 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]