งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน งานความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

    การจัดส่งเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 และรายละเอียดต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งมาที่ นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา(0983537217) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 50 ถ.อิสาณ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 ภายในวันที่ 23 พ.ย. 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
   
ำหนดการส่งเอกสารหมวดหมู่คณิตศาสตร์
   กำหนดการส่งเอกสารหมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   กำหนดส่งเอกสารหมวดหมู่วิทยาศาตร์
สูจิบัตรการแข่งขัน ระดับภาค จังหวัดบุรีรัมย์


สรุปปตัวแทน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ไปแข่งต่อระดับภาคฯ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับศูนย์เครือข่ายฯ 
(โรงเรียน/ผู้ดูแลระบบ ระดับศูนย์เครือข่ายฯ)
ให้คลิกที่ https://group68.sillapa.net/sp-nbp1/
 หรือรูปภาพด้านล่างนี้
***********************************************************

หลักเกณฑ์การการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561


***************************************************************************************************

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นคณะกรรมการตัดสิน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ ของสพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผลการคัดเลือกจะประกาศทางเว็บศิลปหัตถกรรมฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการโอนข้อมูลให้ระดับภาคพิจารณาคัดเลือกต่อไป

**แบบฟอร์มการรับสมัครคัดเลือก
**รายชื่อผู้สมัคร


***************************************************************


ประกาศเปลี่ยนแปลง
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ม.1-ม.3 
เปลี่ยนจาก อาคารอเนกประสงค์ เป็นห้อง  123  วัน เวลา เดิม  


************************************************************** ******************************************************************

คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ห้อง 321-322
ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 Pro , Microsoft Office 2013 
 
ห้อง  434
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 , Microsoft Office 2013 

ณ  โรงเรียนหนองบัววิทยายน


**********************************************

ตารางการแข่งขันทางหน้าเว็บศิลปหัตถกรรมฯ ยังมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ เพราะฉะนั้นให้โรงเรียนยึดตารางการแข่งขัน วัน เวลา สถานที่ ที่ระบุในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งจะประกาศวันเปิดระบบให้ดำเนินการพิมพ์บัตรต่อไป
***(ร่าง) คำสั่งกรรมการตัดสินงามหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
ปีการศึกษา 2561


ขอให้ตรวจสอบและเสนอแนะ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2561
(ก่อนเวลา 12.00 น.)


***แบบฟอร์มข้อเสนอแนะฯ

******************************************************************

  **********************************************************************

เอกสารการแก้ไข เปลี่ยนตัว เพิ่มเติม รายชื่อ ครู/นักเรียน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


**เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน word   **เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน pdf
**เพิ่มครูผู้ฝึก word          **เพิ่มครูผู้ฝึก  pdf
**แก้ไขคำผิด  word         **แก้ไขคำผิด pdf
**เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน นักเรียน/ครู  word   
**เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  นักเรียน/ครู  pdf

หมายเหตุ ขอให้นำเอกสารยื่นต่อ ประธานกรรมการ/กรรมการ
ในวันแข่งขันก่อนที่จะทำการแข่งขัน


********************************************************************************

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

หลักการ
1. 
ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรมโดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
3.  การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
4.  ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
5.  ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
6.  กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

 

รายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศรายละเอียด(ฉบับแก้ไข)

.................................................................

......................................................................................

Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์

ดาวน์โหลด กติกาหุ่นยนต์ผสม (30 ส.ค. 61)

ดาวน์โหลด ลายสนามแข่งขัน คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน คลิกที่นี่

.....................................................................................


ลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลำดับที่ 52 

 .....................................................................

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ครั้งที่ 68   
(ห้ามเปลี่ยนแปลง ลบ หรือ แก้ไข แบบฟอร์มโดยเด็ดขาด) รายงานภายใน 30 สิงหาคม 2561     
  

แบบเสนอชื่อข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินฯ

 

 

***หมายเหตุ ขอให้ผู้กรอกข้อมูล ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ศูนย์เครือข่าย ฯลฯ ให้มีความถูกต้อง
(เกี่ยวเนื่องกับเกียรติบัตรของกรรมการตัดสิน)

****************************************

แบบรายงานข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับศูนย์เครือข่ายฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ขอให้รายงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

แบบรายงานข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ดูแลระบบ(Admin) ระดับศูนย์เครือข่ายฯ****************************************

ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 229
จำนวนทีม 2,286
จำนวนนักเรียน 4,796
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,395
จำนวนกรรมการ 985
ครู+นักเรียน 8,191
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,176
ประกาศผลแล้ว 241/241 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 24
เมื่อวาน 296
สัปดาห์นี้ 2,369
สัปดาห์ที่แล้ว 6,991
เดือนนี้ 8,602
เดือนที่แล้ว 122,741
ปีนี้ 165,836
ทั้งหมด 165,836