งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่  68 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   

   วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2561
ที่ รายการแข่งขัน สถานที่
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ขก.เขต 4
 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
 
  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2561
ที่ รายการแข่งขัน สถานที่
1 การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนน้ำพอง
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำพอง
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาฯ โรงเรียนบ้านวังชัย
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (งานอาชีพ) โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ขก.เขต 4
 
   วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561
ที่ รายการแข่งขัน สถานที่
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนน้ำพอง
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
(หุ่นยนต์)
โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
6 กิจกรรมนักบินน้อย โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
7 การศึกษาพิเศษ เรียนรวม โรงเรียนบ้านวังชัย
 
           ปฏิทินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68  ประจำปี  2561
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

 
กิจกรรม/ภาระงาน กำหนดการ/สถานที่
การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนโรงเรียน วันที่ 6-10  กันยายน  2561
กลุ่มโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  17  กันยายน  2561
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn4/
กลุ่มโรงเรียนส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  17  กันยายน  2561
ส่งไฟล์ทางระบบตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน           
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  17  กันยายน  2561
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn4/
ปิดระบบ  วันที่  17  กันยายน  2561  เวลา  24.00 น.
ประชุมผู้บริหารที่เป็นโรงเรียนสถานที่จัดการแข่งขันและประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการตัดสิน วันที่  18  กันยายน  2561
ประกาศตารางการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ วันที่  19  กันยายน  2561 เป็นต้นไป
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn4/
ประกาศรายชื่อกรรมการตัดสิน ระดับเขตพื้นที่ วันที่  21  กันยายน  2561 เป็นต้นไป
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn4/
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  25  กันยายน  2561 
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn4/
จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  และโรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนปริ๊นเกียรติบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อม วันที่  1  ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn4/
การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่  6 – 8   ธันวาคม  2561  ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
https://esan68.sillapa.net/index.php
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 197
จำนวนทีม 1,778
จำนวนนักเรียน 3,549
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,529
จำนวนกรรมการ 1,142
ครู+นักเรียน 6,078
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,220
ประกาศผลแล้ว 220/267 (82.40%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 4
ทั้งหมด 111,017