งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ระหว่าง วันที่ .11 - 12. เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียน ป.3/1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียน ป.3/3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียน ป.3/5 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ช่องกลาง 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ด้านตะวันออก 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ด้านตะวันตก 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องสังคมศึกษา 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียน ป.6/1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 11 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป เช้า
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 11 ต.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป บ่าย
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง peer center 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียน ป.4/2 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียนสุขศึกษา 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียนอนุบาล 1/1 , 1/2 , 1/3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียนอนุบาล 2/1 , 2/2 , 2/3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียนอนุบาล 1/4 , 2/4 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ICT และ ห้องเรียน ป.5/1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ICT และ ห้องเรียน ป.5/1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]