งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 3 ห้อง ป.1/10 2 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 3 ห้อง ป2/9 2 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 3 ห้อง ป3/10 2 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป4/6 2 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 2 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป3/1 2 ต.ค. 2561
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารยอกิม ชั้น 1 2 ต.ค. 2561
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์หลังหอประชุมวันทา 2 ต.ค. 2561
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 2 ห้อง ICEP 1 2 ต.ค. 2561
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 2 ห้อง ICEP 2 2 ต.ค. 2561
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 2 ห้อง ICEP 3 2 ต.ค. 2561
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 3 ห้อง ป3/7 2 ต.ค. 2561
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 3 ห้อง ป3/8 2 ต.ค. 2561
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 2 ต.ค. 2561
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น ม.1/2 ห้อง ม.1/2 2 ต.ค. 2561
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 2 ต.ค. 2561
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 2 ต.ค. 2561
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 2 ต.ค. 2561
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]