งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กติกาหุ่นยนต์แบบผสม 

ลำดับการนำเสนอผลงานหรือการแสดงในการแข่งขัน

แนวปฏิบัติกรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียนที่แข่งขัน หรือ ครูผู้ฝึกสอน
1. ถ้าต้องการแก้ไขชื่อ-สกุล, เปลี่ยนครูผู้ฝึกสอน ให้บันทึกในเอกสาร DOC.5 และนำส่งคณะกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน
2. กรณีที่ไม่มีชื่อในการแข่งขัน (ขยายโอกาส ลำดับที่ 2 ที่ลงทะเบียนไม่ทัน) ให้โรงเรียนดำเนินการ 1). 
ทำหนังสือถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 2). แนบเอกสาร DOC.6 (ปริ้นท์จากระบบกลุ่ม) 3). แนบเอกสารสรุปกิจกรรมการแข่งขันซึ่งมีรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (ปริ้นท์จากระบบกลุ่ม)

แจ้งผู้เข้าแข่งขันทราบ
1. กิจกรรมโครงงานหรือกิจกรรมที่ต้องใช้โต๊ะจัดแสดงผลงานหรืออุปกรณ์ให้จัดหามาเอง ขนาดไม่เกิน 1x2 เมตร
2. กิจกรรมคอมพิวเตอร์ให้นำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
มาเอง
ช่องทางติดต่อ admin 

ปฏิทินการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ประจำปี 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11  ตุลาคม 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
วัน เดือน ปี กิจกรรม  
  ระดับกลุ่มโรงเรียน  
1-30 ก.ย.61 - โรงเรียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระดับกลุ่ม  
15-30 ก.ย.61 - แข่งขันในระดับกลุ่ม  
1-5 ต.ค.61 - โอนข้อมูลทีมชนะเลิศในระดับกลุ่มเข้าสู่ระบบการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
20-30 ก.ย.61 - เสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน  
25 ก.ย.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
10-15 ก.ย.61 - กลุ่มส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับเขตฯ  
25 ก.ย.61 - ประกาศรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
5 ต.ค.61 - ประกาศตารางการแข่งขัน  
5 ต.ค.61 - เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน  
5 ต.ค.61 - โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอนและเปลี่ยนแปลง/แก้ไขนักเรียน-ครู  
8 ต.ค.61 - ปิดระบบการลงทะเบียน  
7-9 ต.ค.61 - จัดสถานที่ในพิธีเปิด/ซ้อมพิธีเปิด  
8 ต.ค.61 - ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
11 ต.ค.61 - ประกาศผลการแข่งขัน  
11-20 ต.ค.61 - ตรวจสอบผลการแข่งขัน/ยื่นแก้ไข-เปลี่ยนแปลงนักเรียน-ครูผู้ฝึกสอน  
23 พ.ย.61 - โอนข้อมูลทีมชนะเลิศในระดับพื้นที่การศึกษาสู่ระดับภาค(จังหวัดบุรีรัมย์)  
  ระดับเขตภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
23-25 พ.ย.61 - ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอนภายหลังจากการโอนเข้าสู่ระบบการแข่งขันในระดับภาค  
23-25 พ.ย.61 - เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล)  
27 พ.ย.61 - อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์  
  - พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ  
6-8 ธ.ค.61 - จัดการแข่งขันระดับภาค (จังหวัดบุรีรัมย์)  
หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลง สพป.บึงกาฬ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
  นายนิพนธ์  ถิ่นดอนหมู
กลุ่มนิเทศฯ
โทรศัพท์ 091-861-7709
 
     
1. แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 
2. แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม  
3. แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโคกนิยม
4. แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 
5. แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 
6. แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงเสียด 
7. แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 
8. แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 01:03 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 274
จำนวนทีม 3,092
จำนวนนักเรียน 7,057
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,753
จำนวนกรรมการ 1,176
ครู+นักเรียน 11,810
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,986
ประกาศผลแล้ว 253/287 (88.15%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 4
ทั้งหมด 157,212