งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังอาคารสถานที่แข่งทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรีียนฯ ครั้งที่ 68     ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม


 
วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 12:39 น.

ประกาศกิจกรรมคอมพิวเตอร์
1. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันรายการใดที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ไมโครโฟน หูฟัง ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเองในวันแข่งขัน
2. การติดตั้งโปรแกรมให้ส่งแผ่น CD หรือ DVD ที่กรรมการเพื่อตรวจสอบ และให้สำรองโปรแกรมด้วยแฟลชไดร์มาด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10:01 น.
วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15:00 น.
ประกาศหัวข้อการแข่งขันการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)
 
 
 ระดับ ม.ต้น
1. ไทยแลนด์ยุค 4.0
2. ศาสตร์พระราชา (รัชกาลที่ ๙)
3. วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่สังคมโลก
 
 ระดับ ม.ปลาย
1. รัชกาลที่ 10 ครองราชย์ด้วยศาสตร์และศิลป์
2. วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่สังคมโลก
3. ไทยแลนด์ยุค 4.0
 
วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 11:58 น.
ประกาศ Spec คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09:40 น.
ประกาศเปลี่ยนวันและสถานที่
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 สถานที่ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 วันที่ 30 ต.ค. 2561  เริ่มแข่งเวลา 09.00 เป็นต้นไป
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  สถานที่ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 341 วันที่ 30 ต.ค. 2561  เริ่มแข่งเวลา 09.00 เป็นต้นไป
วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10:04 น.
ท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.ต้น
บทบังคับ   บทพากย์เอราวัณ
บทเลือก    1. นิราศภูเขาทอง
                2. สุภาษิตนฤทุมนาการ
                3. รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต
                4. โคลงพระสุริโยทัย
                5. พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร
 
ท่องบทอาขยานทำนองเสนาะระดับ ม.ปลาย
บทบังคับ   ลิลิตตะเลงพ่าย
บทเลือก    1. อิเหนา
                2. สามัคคีเภทคำฉันท์
                3. นิราชพระบาท
                4. นิราศนรินทร์
                5. ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
 
กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์
     1. ข้อสอบ แบบปรนัย 40 ข้อ คะแนน 80 คะแนน
     2. ข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน  รวม 20 คะแนน
เนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบ
     1. นิทาน
     2. บทความ
     3. หนังสือพิมพ์
     4. ร้อยกรอง
     5. บทเพลง
 
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09:43 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์ที่ 2 ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 24
จำนวนทีม 1,022
จำนวนนักเรียน 2,274
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,585
จำนวนกรรมการ 1,027
ครู+นักเรียน 3,859
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,886
ประกาศผลแล้ว 188/189 (99.47%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 3
ทั้งหมด 108,689