งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เปิดระบบแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขันแล้ว !!
เปิดระบบแก้ไขข้อมูลก่อนโอนข้อมูลระดับภาค  15 - 20 พฤศจิกายน 2561
 
เอกสารขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการตัดสิน
คลิกเพื่อโหลด!!
 
ประกาศ! เปลี่ยนแปลงห้องแข่งขัน
ศูนย์แข่งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย


กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  เดิม สอบข้อเขียนห้อง 1109-1110 ปฎิบัติห้อง 2108 ชั้น 1
เปลี่ยนเป็น สอบข้อเขียนห้อง 2106 ปฎิบัติห้อง 2106

กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  เดิม สอบข้อเขียนห้อง 1109-1110 ปฎิบัติชีวะ 2104 เคมี 2106 ฟิสิกส์ 2204
เปลี่ยนเป็น สอบข้อเขียนห้อง 2106 ปฎิบัติห้อง จะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6  เดิม ห้องคอมพิวเตอร์ 5
เปลี่ยนเป็น ห้องคอมพิวเตอร์ 2

กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6    เดิม ห้องคอมพิวเตอร์ 5
เปลี่ยนเป็น ห้องคอมพิวเตอร์ 2

 
ศูนย์แข่งโรงเรียนสตรีศึกษา
 
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  เดิม - 
เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมไทรทอง

กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3    เดิม -
เปลี่ยนเป็น
ห้องประชุมไทรทอง
 
!!ประกาศ!! 
หัวข้อกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6

 
-  ฟิสิกส์  เรื่อง แรงเสียดทาน
- ชีววิทยา  เรื่อง เอนไซม์จากสิ่งมีชีวิต
- เคมี  เรื่อง เซลล์กัลวานิก
หัวข้อกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
 
 ฟิสิกส์  เรื่อง แรงเสียดทาน
- ชีววิทยา  เรื่อง ทดสอบวิตามินซี
- เคมี  เรื่อง กรด -เบส

 

ประกาศ เกณฑ์การแข่งขันเพลงไทยลูกทุ่ง

- เพลงที่ใช้ประกวด 1 เพลง โดยผู้ร้องเลือกมาเอง
ต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งตามต้นฉบับของศิลปินไทยลูกทุ่งเท่านั้น

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
      และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มที่ ๑


คำสั่ง เชิญคณะทำงานกรรมการจัดการแข่งขัน(ทีมประมวลผล) จัดทำและพิมพ์เอกสารการแข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2561
ณ ห้องศรีมงคล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย


ปฏิทินการดำเนินงานการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561


1 - 7 พ.ย. 2561   
ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรผู้เข้าแข่งขัน พร้อมกับครูผู้ควบคุม

2 พ.ย. 2561 
กรรมการอำนวยการแต่ละโซน ประชุมคัดเลือกกรรมการตัดสิน
ออกคำสั่งกรรมการตัดสินและกรรมการดำเนินงาน พร้อมส่งรายชื่อกรรมการตัดสินมายัง สพม.27


6 พ.ย. 2561 
ประชุมกรรมการตัดสิน

8 - 9 พ.ย. 2561 
แข่งขัน ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด


12 พ.ย. 2561 
ปิดระบพิมพ์เกียรติบัตร

10 - 16 พ.ย. 2561 
ปิดระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวผู้แข่งขัน ก่อนโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค

23 พ.ย.2561     
โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่เข้าสู่ระดับภาค


เปิดระบบลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแล้ว !!
เปิดระบบลงทะเบียนนักเรียน และครู  15-30 ก.ย. 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
การติดต่อประสานงานการจัดการแข่งขัน

นายสำราญ  ปัญญา ( 081- 9650635 )
ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก Facebook

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,383
จำนวนนักเรียน 3,212
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,075
จำนวนกรรมการ 1,057
ครู+นักเรียน 5,287
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,344
ประกาศผลแล้ว 211/241 (87.55%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 14
สัปดาห์ที่แล้ว 10
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 23
ปีนี้ 296
ทั้งหมด 123,360