งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา หอประชุม 20 ปี(รอบแรก) ชั้น 4(รอบสอง) ห้อง 4407-4409 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.15 น.ที่หอประชุม 20 ปี
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 3.โรงเรียนบุญวัฒนา หอประชุม 20 ปี(รอบแรก) ชั้น 4(รอบสอง) ห้อง 4407-4409 7 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.15 น. ที่หอประชุม 20 ปี
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. รายงานตัวพร้อมส่งเล่มรายงาน 6 เล่ม เวลา 07.30-08.30น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. รายงานตัวพร้อมส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม เวลา 07.30-08.30น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. รายงานตัวพร้อมส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม เวลา 07.30-08.30น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. รายงานตัวพร้อมส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม เวลา 07.30-08.30น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 4304 และ 4310 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. รายงานตัวพร้อมส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม เวลา 07.30-08.15 น.ที่ชั้นล่างอาคาร 4
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 3.โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 4304 และ 4310 7 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. รายงานตัวพร้อมส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม เวลา 07.30-08.15 น.ที่ชั้นล่างอาคาร 4
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. 1.รายงานตัวพร้อมส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม เวลา 07.30-08.30 น.2.เตรียมขาติดตั้งโปสเตอร์และปลั๊กไฟมาเอง
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. 1.รายงานตัวพร้อมส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม เวลา 07.30-08.30 น.2.เตรียมขาติดตั้งโปสเตอร์และปลั๊กไฟมาเอง
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โดมอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. 1.รายงานตัวเวลา 07.30-08.15น.ที่โดมอเนกประสงค์ 2.เตรียมวัสดุอุปกรณ์แต่ยังไม่ประดิษฐ์3.ห้ามใช้แท่งคาร์บอน ไม้บัลซา
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โดมอเนกประสงค์ 7 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น. 1.รายงานตัวเวลา 07.30-08.15น.ที่โดมอเนกประสงค์ 2.เตรียมวัสดุอุปกรณ์แต่ยังไม่ประดิษฐ์3.ห้ามใช้แท่งคาร์บอน ไม้บัลซา
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 3.โรงเรียนบุญวัฒนา ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ อาคาร4 ชั้น9(วันที่ 6) สนามฟุตบอล(วันที่ 7) 6 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
08.30-17.30 น. 1.รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ2.เตรียมวัสดุอุปกรณ์แต่ห้ามประดิษฐ์มาก่อน ห้ามใช้บอร์ดควบคุมอัตโนมัติ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]